Ramiņa: Nebaidieties pieteikt maksātnespēju!

Pēc milzīgā kredītu viļņa un tā izraisītajām nepatīkamajām sekām, vārds «maksātnespēja» sabiedrībā iesakņojies kā kaut kas negatīvs, ko lielākā sabiedrības daļa nosoda. Kaut gan maksātnespējas process liecina par finansiālām problēmām, tomēr vēlos kliedēt mītu, ka tas ir nepatīkams zīmogs, kas atstās nospiedumus uz visu atlikušo mūžu.

Saprotot, ka konkrētajā gadījumā nav iespējams nokārtot parādsaistības, ar maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu nedrīkst vilcināties. Nav pareizi problēmu ignorēt, cerot, ka situācija atrisināsies pati no sevis. Tā neatrisināsies. Parādiem ir sniega bumbas efekts – sākoties no pavisam nelielas summas, parāds pamazām «apveļas» ar līgumsodiem un procentiem, līdz pāraug tādā summā, kuru parādniekam jau kļūst neiespējami atdot. Fiziskās personas pēc maksātnespējas procesa tiek atbrīvotas no parādsaistībām, izņemot parādus par uzturlīdzekļu maksājumiem un saistībām, kas radušās no neatļautas darbības (piemēram, naudas sods, kas piemērots kā soda līdzeklis kriminālprocesā vai administratīvajā procesā). Tāpēc ir iespējams jau pēc procesa noslēguma sākt jaunu un skaistu, no iepriekšējām parādsaistībām brīvu, dzīvi. Tieši tam ir jākļūst par vadmotīvu personai, kura vairs neredz izeju no aizvien augošajām parādsaistībām. Jāsaprot, ka maksātnespēja – tā ir izeja. Tas ir risinājums situācijai, kurai parādnieks risinājumu neredz. Maksātnespējas process nav vēl viena problēma jau tā neskaitāmo problēmu virknē.

Protams, nedrīkst aizmirst, ka maksātnespējas procesa pasludināšanai ir sekas. Pirmkārt, parādnieks nedrīkst atkārtoti pretendēt uz šī procesa piemērošanu 10 gadus. Tas ir gluži saprotams – persona nevar atkal uzņemties parādsaistības un tikpat ātri no tām tikt atbrīvota. Otrkārt, maksātnespējas pasludināšanai seko liegums ieņemt atsevišķus amatus juridiskajās profesijās, piemēram, maksātnespējīgā persona nākotnē nevar būt advokāts vai notārs. Treškārt, varētu rasties bažas par to, kā kredītiestādes nākotnē vērtēs personu jauna aizdevuma izsniegšanai, ja šai personai ir bijis piemērots maksātnespējas process.

Tomēr šie liegumi un ierobežojumi ir loģiski un izstrādāti ar mērķi pasargāt no līdzīgām situācijām nākotnē gan parādnieku, gan aizdevējus. Vissvarīgākais ir saprast un nenosodīt vienam otru. Kaut gan sabiedrībā nereti izskan pārmetumi kredītņēmējiem, kuri nespēj atdot aizņemto naudas summu, tomēr ikvienam no mums jāapzinās, ka mēs nākotni paredzēt nevaram. Kaut gan lielākā daļa no mums nākotni plāno, tomēr negaidīti pavērsieni var sagaidīt katru no mums. Negaidītas finansiālas problēmas nav nekas nosodāms.

Tāpēc jāuzsver, ka nav pareizi uzskatīt, ka maksātnespējas process ir kaut kas slikts. Nav jāgaida līdz pašam pēdejam brīdim un vēl pat nedaudz ilgāk, lai to pieteiktu. Maksātnespējas procesa izmantošana liecina par personas atbildīgu, tiesisku rīcību un centieniem sakārtot savu finanšu situāciju. Uzskatu, ka atbildīga rīcība un vēlēšanās problēmas risināt, nevis no tām bēgt, vienmēr ir cienījama rīcība. Neaicinu nevienu uzņemties pārlieku lielas parādsaistības un tad tās dzēst izmantojot maksātnespējas procesu. Nebūt ne. Tomēr tos, kuru dzīves ir apmetušas negaidītus kūleņus, aicinu problēmas risināt savlaicīgi, neignorēt tās, nebēgt no tām uz citu valsti. Nebaidieties no maksātnespējas procesa – tas nav jūsu ienaidnieks!

Ieva Ramiņa, zvērināta advokāte un sertificēta maksātnespējas procesu administratore