Publicētas Latvijas tautsaimniecības attīstības prognozes

Finanšu ministrijas (FM) mājas lapā publicēts aktualizētais makroekonomiskās attīstības scenārijs. Latvijas tautsaimniecības attīstības prognozes precizētas atbilstoši jaunākajiem statistikas datiem un ārējās vides izmaiņu novērtējumam. Lielākās izmaiņas ir skārušas cenu, darba tirgus un darba samaksas prognozes, informē Finanšu ministrijas speciāliste Diāna Krampe.

FM prognozē, ka gada vidējā inflācija 2009. gadā būs mazliet lielāka nekā prognozēts iepriekš – 3,5%, nevis 3,1%. Savukārt nākamajos divos gados joprojām sagaidāma deflācija, kas pēc jaunākajiem aprēķiniem varētu būt mazliet augstāka – 3,7% deflācija 2010. gadā un 2,8% deflācija 2011. gadā (iepriekš deflācija bija prognozēta 3,5% un 2,5% apmērā).

Tāpat FM atjaunotais makroekonomiskais scenārijs paredz zemāku reģistrētā bezdarba līmeni 2009. gadā (11,9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem iepriekš prognozēto 12,8% vietā), bet augstāku bezdarba līmeni 2010. gadā (13,8% iepriekš plānoto 13,2% vietā). Vienlaikus FM prognozē lēnāku vidējās bruto samaksas kritumu šogad (5% kritums 12% vietā), bet straujāku samaksas korekciju nākamgad (9,8% kritums 8% vietā).

FM speciālisti secinājuši, ka kopumā tautsaimniecības attīstība rit saskaņā ar iepriekš paredzēto, tādēļ, salīdzinot ar jūnija novērtējumu, prognoze par iekšzemes kopprodukta (IKP) izmaiņām salīdzināmās cenās šogad un nākamgad palikusi nemainīga. IKP samazinājums 2009.gadā joprojām prognozēts 18%, bet 2010. gadā – 4% apmērā.

Savukārt pozitīvāks pasaules ekonomikas atkopšanās novērtējums ir ļāvis paaugstināt izaugsmes prognozes 2011. gadam. FM speciālisti paredz, ka 2011. gadā IKP pieaugs par 2%, nevis 1,5%, kā tas bija prognozēts iepriekš. Tāpat kā līdz šim tiek prognozēts, ka savu ilgtermiņa izaug­smes potenciāla līmeni Latvijas tautsaimniecība sasniegs 2012. gadā, nodrošinot pieaugumu par 3,8%.