Projekta “Rail Baltica II” ietvaros Latvijā nāksies nojaukt 30 ēkas

Mēnesi ilgā sabiedriskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotāji diskutēja par “Rail Baltica” dzelzceļa līnijas izbūves ietekmi uz vidi ir noslēgusies, vēsta LTV raidījums “Rīta panorāma”.

Veselu mēnesi 15 iesaistītajās pašvaldībās, kuras skar jaunā līnija, ar iedzīvotājiem tika apspriests ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, un ir panākta pašvaldību un iedzīvotāju piekrišana trases variantam. Izstrādātais vides ziņojums bija apjomīgākais Latvijas vēsturē – dokumenta apjoms pārsniedza 900 lapas.

“Mēs esam atrisinājuši neskaidros jautājumus – esam pratuši pateikt, kāda būs ietekme, esam kopīgi meklējuši risinājumus vietās, kur tas nepieciešams un iespējams. Manuprāt, ir svarīgi, ka iedzīvotāji piedalās šajā procesā, un visiem ir skaidrs, ka šis ir kopējs process,” stāsta “Rail Baltica” projekta telpiskās plānošanas eksperts Neils Balgalis.

Projekta telpiskās plānošanas eksperts atzīst, ka ziņojuma apspriešanas jēga bija uzklausīt viedokli un panākt vienošanos par trases novietojumu. Zemes īpašniekiem, kurus ietekmēs jaunās dzelzceļa līnijas izbūve, tiks piedāvāti individuāli risinājumi un sarunas ar atbildīgajām personām, lai nonāktu pie optimālākā risinājuma.

Sākotnēji trases maksimālais variants skāra vairāk nekā 2000 īpašumu, savukārt tagad trase ietekmēs mazāk nekā 1000 privātīpašumu. Kopumā trases projekts paredz nojaukt aptuveni 30 ēkas un būves, no kurām lielākā daļa ir šķūņi, garāžas un saimniecības ēkas.

Šodien norisināsies preses konference, kurā tiks sniegta plašāka informācija par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.