Plānotas vairākas izmaiņas likumā par IIN

Ministru kabineta ārkārtas sēdē izskatīti un atbalstīti grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas paredz vairākas jaunas nodokļa normas.

Lai novērstu nodokļu nevienlīdzība starp personām, kas saņem pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un personām, kas saņem pensiju atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, turpmāk likumā paredzēts noteikt, ka vispārējais neapliekamais minimums 75 eiro apmērā tiks piemērots līdz brīdim, kad pensijas saņēmējs būs sasniedzis Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu.

Tāpat, lai mazinātu administratīvo slogu ģimenēm ar bērniem un radītu stimulu bērniem – skolēniem vasaras brīvlaikā strādāt, likumā paredzētas vairākas izmaiņas. Pirmkārt, jaunais atvieglojums taupīs vecāku laiku, jo turpmāk, ja apgādībā esošs bērns vēlēsies vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam) strādāt, bērns vecākam nebūs algas nodokļa grāmatiņā jāņem nost no apgādībā esošām personām (darbu beidzot, atbilstoši nebūs algas nodokļa grāmatiņā jāuzliek kā apgādībā esoša persona). Otrkārt, grozījumi ļaus vasaras brīvlaikā par bērnu (skolēnu – līdz 19 gadu vecumam), kas strādā, piemērot divus atvieglojumus (vecākiem saglabāt atvieglojumu par apgādībā esošu personu (165 eiro) un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā piemērot neapliekamo minimumu (75 eiro)), kā rezultātā būs papildu ienākumi ģimenes budžetā.

Turpmāk fiziskas personas ar nodokli apliekamajā ienākumā iekļaus tādu ienākumu, kas gūts caur personālsabiedrību no kapitāla un nav bijis iekļauts ar uzņēmuma ienākuma nodokli apliekamajā ienākuma aprēķināšanā personālsabiedrības līmenī. Šiem ienākuma veidiem piemēros kapitāla ienākumam noteiktās likmes (attiecīgi – 10% vai 15%). Lai īstenotu tiesiskās paļāvības principa ievērošanu, minētās normas tiks piemērotas ienākumiem, kas personālsabiedrības līmenī gūti pēc 2015. gada 1. janvāra.

Grozījumi likumā paredz precizēt arī normas, kad tiek uzskatīts, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis ir guvis ar algas nodokli apliekamu ienākumu. Turpmāk likumā tiks noteikts pienākums, ka kapitālsabiedrībās, kurās neviens nesaņem algota darba ienākumus vismaz minimālas algas apmērā, bet kurās konkrētajā mēnesī ir apgrozījums vismaz pieckāršotas minimālās algas apmērā (1800 eiro 2015. gadā), jāmaksā darbaspēka nodokļi par visiem valdes locekļiem vismaz no summas, kas ir minimālās algas apmērā.

Jaunā norma paredz, ka minimālais apgrozījuma apmērs, kas nepieciešams, lai kapitālsabiedrība kvalificētos nodokļu maksāšanai par valdes locekļiem, ir palielināts, lai neradītu papildu slogu mazajām kapitālsabiedrībām, kā arī, lai novērstu nodokļu plānošanu, maksājot nodokļus katru otro gadu. Paredzēts, ka šī norma par kapitālsabiedrības pirmo darbības gadu netiks piemērota.