Personāla vadītāju klubs – vieta, kur pilnveidot zināšanas un iedvesmoties darbam

Personāla speciālisti ir atzinuši, ka tiem ir svarīgi pilnveidot savu izpratni par personāla vadības politiku un principiem ilgtspējīgas uzņēmumu darbības kontekstā. To pierāda arī atsaucība Personāla vadītāju klubam (PVK), kas palīdzēs personāla speciālistiem ne tikai uzlabot savas zināšanas un prasmes, bet arī kļūt par īstiem līderiem un motivatoriem.

“Personāla vadītāju klubs ir vieta, kur draudzīgā atmosfērā, profesionāļu kopienā, bagātināt savas zināšanas un prasmes, kā arī kļūt par savas komandas iedvesmotājiem. Tā ir vieta, kur gūt praktiskus padomus, gūt pieredzes stāstus utt.,” uzsvēra kluba vadītāja Anita Rošāne.

Personāla vadītāju kluba ietvaros ikvienam ir iespēja piedalīties dažādās apmācībās un kursos, saņemt nepieciešamās konsultācijas pie zinošiem ekspertiem, atbalstu personāla atlasē un pētījumu veikšanā, izglītojošus materiālus, kā arī nodrošināt sev garantētu dalību biznesa konferences “Personāla Vadība” pavasara un rudens sesijās.

Kā uzsvēra A. Rošāne, šādas apvienotas vietas, kur visas iepriekš nosauktās priekšrocības ir kopā vienuviet, pagaidām nav, bet personāla speciālistiem beidzot ir iespēja tādā vietā nokļūt.

Gada dalības maksa Personāla vadītāju klubā par 12 mēnešu periodu – EUR 100 / mēnesī jeb EUR 1200 / gadā, taču pateicoties saņemtajam līdzfinansējumam – pieejams būtisks cenas samazinājums – EUR 570 / gadā. Līdz 1. jūnijam ir spēkā ‘early bird’ dalības maksa – tikai EUR 420 / gadā.

Dalība Personāla vadītāju klubā palīdzēs personāla speciālistiem veiksmīgi orientēties mūsdienu mainīgajā darba tirgū un palīdzēt darbiniekiem un uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu. PVK palīdz informāciju saņemt regulāri, turklāt tā ir arī iespēja konsultēties un rast atbildes uz jautājumiem, kas aktuāli tieši konkrētam uzņēmumam. “Tā ir lieliska iespēja, reizi gadā samaksājot dalības maksu, katru mēnesi saņemt vērtīgu informāciju, piedalīties apmācībās un saņemt citus bonusus, kas palīdzēs personāla speciālistiem fokusēties uz svarīgāko,” uzsver Personāla vadītāju kluba vadītāja Anita Rošāne.

Personāla vadītāju klubs – tā ir lieliska kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja katram personāla vadītājam! Tā ir iespēja uzzināt visas jaunākās aktualitātes pirmajiem un saņemt visu nepieciešamo atbalstu, lai varētu plānot uzņēmuma biznesu, budžetu, darbaspēku un attīstības virzienus.

Plašāka informācija par PVK priekšrocībām un pieteikuma anketa šeit: https://registreties.lv/pvklubs

Publicitātes materiāls