Pērn VID tirgos 93 % gadījumu konstatēti pārkāpumi

Regulāri veicot kontroles pasākumus Latvijas tirgos un ielu tirdzniecības vietās, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ik gadu, īpaši vasaras periodā, konstatē dažādus pārkāpumus. VID vērš uzmanību, ka situācijas uzlabošanos kopumā iespējams panākt tikai izvēloties kompleksus risinājumus – sadarbojoties iesaistītajām iestādēm un tirgus organizatoriem.

VID veicot pārbaudes Latvijas tirgos un ielu tirdzniecības vietās, tiek konstatēts, ka nereti Latvijas tirgotāji pārdod no kaimiņvalstīm ievestu preci, uzdodot to par pašu izaudzētu, t.i., tirgojas ar iepirkto produkciju un produkciju, kam ir nezināma izcelsme. Bažas rada pārtikas apjoms, kas tiek ievests Latvijā bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN), tādējādi izspiežot no tirgus vietējo lauksaimniecības produkciju. Jāatzīmē, ka tādas produkcijas realizācija tirgos maldina pircējus un rada nevienlīdzīgu konkurenci pašmāju zemniekiem un lauksaimniecības produkcijas audzētājiem.

Rūpējoties par to, lai tiktu novērsti likumpārkāpumi tirdzniecībā, 2015.gadā VID Latvijas tirgos veica 643 pārbaudes, pārkāpumi tika konstatēti 93 % gadījumos, kā rezultātā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK) naudas sods tika piemērots 336 gadījumos par kopējo summu 86,6 tūkst. eiro. Kopā veiktajās pārbaudēs tirgos 89 gadījumos konfiscētas 4,8 tonnas dažādi augļi un dārzeņi, kas tālāk tika nodoti Nacionālajam zooloģiskajam dārzam. Savukārt 2016.gada 4 mēnešos VID tirgos veikusi jau 164 pārbaudes, 85 % gadījumos konstatējot pārkāpumus, kā rezultātā saskaņā ar LAPK naudas sods tika piemērots 83 gadījumos par kopējo summu 25,6 tūkst. eiro.

Vieni no izplatītākajiem pārkāpumiem ir preču uzskaites pavaddokumentu aprites kārtības, elektroniskā kases aparāta lietošanas kārtības un nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtības neievērošana.

Lai novērstu likumpārkāpumus tirgotāju rīcībā, īpaši tirgojot no ārvalstīm ievestus lauksaimniecības produktus, VID arī turpmāk kontrolēs augļu, dārzeņu un citas lauksaimniecības produkcijas tirdzniecības vietas un tirgus. Tajā pat laikā VID vērš uzmanību, ka situācijas uzlabošanos kopumā iespējams panākt tikai izvēloties kompleksus risinājumus – ikdienā katrai no iesaistītajām iestādēm reaģējot atbilstoši tās pienākumiem un kopīgi sadarbojoties kontrolējošajām iestādēm un tirgus organizatoriem.

VID atbalsta iniciatīvas, kas vērstas uz ēnu ekonomikas mazināšanu, ir gatavs savas kompetences ietvaros sadarboties un iesaistīties tajās. Vienlaicīgi VID izsaka cerību, ka šo problēmu efektīvā risināšanā iesaistīsies arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aizsargājot patērētāju no maldinošas informācijas par preces izcelsmi, Pārtikas veterinārais dienests – sekojot līdzi preces kvalitātes atbilstībai iegādes dokumentiem un tajos norādītai kvalitātei, kā arī tirgus īpašnieks – kārtības nodrošināšanā.

Foto:thepracticaloiler/https://pixabay.com/en/users/thepracticaloiler-2110772//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/