Pensionāri sāks saņemt indeksētās pensijas

Jau nākamnedēļ Latvijas pensionāri sāks saņemt indeksētās pensijas. Tā kā inflācija šogad bijusi zema, pensiju reāla indeksācija iespējama tikai, pateicoties tam, ka tiek ņemts vērā ne tikai patēriņa kāpums, bet arī algas pieaugums valstī, raksta NRA.lv

Labklājības ministrija informē, ka 1. oktobrī indeksēs visas pensijas un atlīdzības, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Indeksēs pensijas un atlīdzības vai to daļu, kas nepārsniedz 285 eiro. Pensijām un atlīdzībām, kas mazākas par 285 eiro, indeksēs visu apmēru. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras lielākas par 285 eiro, indeksēs daļu no pensijas jeb 285 eiro. Jāatgādina, ka koeficientu piemēros pensijai bez piemaksas, jo piemaksa nav pensijas sastāvdaļa.

«Dati liecina, ka inflācija šogad ir bijusi zema – 0,63 procenti, tāpēc, nosakot indeksu, redzam, ka jaunā pieeja – pensiju indeksācijā ņemt vērā ne tikai patēriņa cenu pieaugumu, bet arī 25 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas pieauguma – ir bijusi pareiza un pamatota,» norāda labklājības ministrs Uldis Augulis. Pretējā gadījumā indekss būtu zemāks, līdz ar to arī pensijas apmēra pieaugums būtu salīdzinoši mazāks. Neatkarīgā rakstīja, ka Saeimas komisijām izskatīšanai jau ir nodoti grozījumi pensiju likumā, paredzot no nākamā gada indeksācijā ņemt vērā 50 procentu no algas pieauguma koeficienta.

Pārskatot pensiju un atlīdzību, piešķirto pensijas vai atlīdzības apmēru vai daļu, kas nepārsniedz 285 eiro apmēru, reizinās ar indeksu 1,0274. Piemēram, ja pensijas apmērs bez piemaksas ir 290 eiro, tad indeksu piemēros pensijas daļai līdz 285 eiro, tas ir, 285 x 1,0274 = 292,81 eiro. Pensijas daļa, kas pārsniedz 285 eiro (šajā gadījumā pieci eiro), netiks indeksēta. Tātad no 1. oktobra pensijas apmērs būs 292,81 + 5 = 297,81 eiro (pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas un bez piemaksas).

Izņēmums pensiju indeksācijā ir politiski represētās personas, pirmās grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas un atlīdzības indeksēs neatkarīgi no pensijas apmēra.

Inga Paparde