Pensijas reizinās, līdz būs “pozitīvas”

Pensiju likuma grozījumi nebūt nenosaka, ka uz visiem laikiem koeficients, kas tiek piemērots pensijas kapitāla aktualizēšanai, būs tikai «1», NRA.lv skaidro Labklājības ministrijas (LM) speciālisti pēc publikācijas Lāča pakalpojums nākotnes pensijām.

Tomēr ministrija izvairīgi atbild uz jautājumu – vai tiešām šā koeficienta izmaiņas nekādi neietekmēs nākotnes pensijas, jo, ja šis koeficients, kuru piemēro pensiju kapitāla aktualizēšanai, nebūtu mainīts, tas jau šogad būtu lielāks nekā «1» un dotu pozitīvu ietekmi uz pensijas kapitālu nākotnes pensionāriem.

Jāatgādina, ka rakstot par pensiju likuma grozījumiem, kas skar pensiju pārrēķinu tiem pensionāriem, kuri pensionējās no 2009. līdz 2014. gadam, medijs minēja, ka pensijas kapitālu negatīvā koeficienta jeb indeksa vietā pārrēķinās jeb aktualizēs ar pašlaik likumā noteikto vieninieku. Tā rezultātā pensijas apmērs būs lielāks. Tā ir pozitīvā ziņa jau pašreizējiem pensionāriem. Taču medija vērsa uzmanību uz to, ka pašlaik, piemēram, šogad, šis indekss, pateicoties ekonomikas augšupejai, ir jau lielāks par «1» (precīzi – 1,0620), bet pensijas kapitālu turpinās aktualizēt ar «1». Arī to paredz Saeimas pieņemtie grozījumi, par kuriem plašāka sabiedrība netiek informēta. Medijs rakstīja, ka tas ietekmēs arī nākotnes pensijas.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta nozares vecākā eksperte pensiju un pabalstu politikas jautājumos Dace Trušinska norāda, ka jauno pensijas kapitāla aktualizēšanas kārtību piemēros, sākot ar 2009. gadam noteikto indeksu, tas ir, ar pirmo negatīvo indeksu, un turpinās līdz gadam, kamēr negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums būs lielāks par skaitli «1». «Grozījumi nebūt nenosaka, ka uz visiem laikiem turpmāk paliks tikai koeficients «1». Arī turpmāk ir novērsta situācija, ka kapitāla indekss būs negatīvs, un tas panākts, piemērojot izlīdzināšanas metodi, tas ir, pozitīvie indeksi tiks aizstāti ar «1» tikai līdz laikam, kad negatīvo un pozitīvo indeksu reizinājums būs lielāks par skaitli «1»,» uzsver D. Trušinska.

Tātad indekss nepalielināsies, kamēr matemātiskās darbības – indeksu reizinājumi – neparādīs, ka rezultāts ir lielāks par «1». Kā piemēru LM sagatavojusi tabulu, no kuras izriet, ka indeksu virs «1» varētu atjaunot 2017. gadā. «Sareizinot indeksus, kas noteikti no 2009. gada, ar turpmākajiem, kas noteikti līdz 2015. gadam, reizinājums vēl nav lielāks par «1». Iespējams, sareizinot arī ar indeksu, kas tiks noteikts 2016. gadā, reizinājums pārsniegs «1»,» atbild LM speciāliste. Šo indeksu piemēros 2017. gada pensijas kapitālam.
Tomēr uz jautājumu, vai un kā tas ietekmēs nākotnes pensionāru pensijas, LM atbild «apkārt ejot» – pensijas apmēru ietekmē pensijas kapitāls, kas tiek aktualizēts – pašlaik vēl gan ar negatīvajiem, gan pozitīvajiem indeksiem. No nākamā gada pensijas kapitāls tiks turēts kādu laiku ar indeksu «1» vai tiks aktualizēts tikai ar pozitīvajiem indeksiem.

Inga Paparde