Pedagogu darba samaksas modeļa aprobācija turpinās

Lai pilnveidotu iespējamo pedagogu atalgojuma aprēķināšanas modeli, no oktobra līdz decembrim Latvijā tika veikta pilna laika darba slodzes aprobācija 59-ņās skolās, bet pirms nedēļas aprobācija sākta visās skolās.