Pašvaldībām nesokas ar infrastruktūras projektiem uzņēmējiem

Infrastruktūru pašvaldības par Eiropas naudu pielāgojušas, proti, ceļi ir saremontēti, ēkas pārbūvētas vai uzceltas no jauna – bet cerētās uzņēmējdarbības un jaunu darba vietu daudzviet nav. Gan pašvaldības, gan arī uzņēmēji vaino kovida krīzi un Krievijas karu Ukrainā. Līdz ar to atbildīgā ministrija gatavojas termiņu, kurā pašvaldībām prasības par uzņēmēju piesaisti jāizpilda, pagarināt par pieciem gadiem.