Pašvaldība par 12 000 eiro iegādājas Skrundas militāro pilsētiņu

Šodien, 15. janvārī Skrundas novada dome ārkārtas sēdē, 14 deputātiem balsojot “par” un vienam deputātam atturoties, nolēma iegādāties bijušo Skrundas lokatora militāro pilsētiņu jeb īpašumu “Mežaine”, kas atrodas Skrundas novada Raņķu pagastā, informē novada pašvaldībā.

Tā kā no īpašuma iegādes jau vairākkārt bija atteikušies atkārtoto izsoļu uzvarētāji, Skrundas novada pašvaldība kā nekustamā īpašuma parāda piedzinēja no zvērinātās tiesu izpildītājas Ineses Božes saņēma vēstuli ar ierosinājumu nekustamo īpašumu “Mežaine” paturēt pašvaldībai. Izvērtējot lietas apstākļus un pašvaldības finanšu līdzekļus, Skrundas novada dome piekritusi iegādāties nekustamo īpašumu par iepriekš noteikto izsoles sākumcenu – 12 000.00 EUR.

Piedāvājumus nekustamā īpašuma “Mežaine” attīstības virzieniem un veicamajiem darbiem šobrīd uzticēts izvirzīt Skrundas novada domes attīstības komitejai. Iecerēts, ka nekustamā īpašuma infrastruktūra un atrašanās vieta ļaus to piedāvāt kā resursu uzņēmējdarbības attīstīšanai – gan ražošanas teritoriju attīstībai, gan tūrisma objektu izveidei, gan citiem saimnieciskās darbības veidiem.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar platību 45,1042 ha. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamās ēkās, pārtikas veikals, klubs, noliktavas ēkas, pārvaldes ēkas, kazarmas ēkas, kosmisko sakaru stacija, autoparka darbnīcas u.c.