“Pasažieru vilciena” jaunā depo koncepciju izstrādās spāņu uzņēmums “ACYGS Sales Management, S.L.”

AS “Pasažieru vilciens” ir noslēgusi līgumu ar spāņu uzņēmumu “ACYGS Sales Management, S.L.” par ritošā sastāva apkopes un remonta servisa centra (depo) projekta koncepcijas izstrādi. Tā summa ir 86 248,80 eiro bez PVN, izpildes termiņš ­– četri mēneši. Jaunā depo plānotā atrašanās vieta ir Vagonu parka “C” parka teritorijā, Rēznas ielā 9, Rīgā.

“ACYGS Sales Management, S.L.” izstrādās depo koncepciju, nosakot tā apjomu un izvietojumu, ievērojot funkcionalitāti un tehnoloģiskos procesus ritošā sastāva apkopei, kā arī izplānojot pieguļošo infrastruktūru.

Līguma ietvaros tiks sagatavoti priekšlikumi par projekta realizācijas posmiem, projektēšanas un būvprojekta stadijām, depo galvenie parametri, raksturlielumi un prasības, projektējamās ēkas telpu grupas, to lietošanas veidi un parametri, kā arī rekomendācijas depo ēkas iekšējiem un ārējiem inženiersistēmu tīkliem.

Jaunā depo koncepcijas izstrādātājs uzvarēja atklātā iepirkuma procedūrā, kurā pieteicās divi pretendenti. “ACYGS Sales Management, S.L.” gan atbilst “Pasažieru vilciena” izvirzītajiem kritērijiem, gan piedāvāja zemāko cenu. Uzņēmumam ir pieredze līdzīga mēroga un sarežģītības projektos Brazīlijā, Kanādā, Spānijā, Itālijā, Taivānā un Šveicē.

Iepirkuma darba uzdevums tika sagatavots, ievērojot VAS “Latvijas dzelzceļš” norādījumus. Izstrādātā koncepcija būs pamats turpmāku lēmumu pieņemšanai par projekta realizācijai nepieciešamo zemes gabalu nodošanu AS “Pasažieru vilciens” valdījumā, kā arī iepirkumu veikšanai jaunā depo projektēšanai un būvniecībai.