Pacienti pārmaksā par valsts kompensējamajiem medikamentiem

Kā informē Valsts kontrole (VK), Veselības ministrijas (VM) piemērotā politika kompensējamo medikamentu jomā nesaskan ar sabiedrības interesēm, jo pēdējos gados būtiski palielinājusies pacientu piemaksa.

Valsts kontroles revīzijā konstatēts, ka 2011. gadā pacienti papildus piemaksāja 2,84 latus par recepti, kopā 9,3 miljonus latu. Gadu vēlāk šī summa jau pieauga līdz 3,12 latiem par recepti, kopā 10,9 miljoniem gadā, un 2013. gada pirmajā pusgadā pacienti jau piemaksāja 3,73 latus par recepti, kopā 7,3 miljonus latu. VK norāda, ka vienlaikus vērojama kompensējamo medikamentu cenu samazināšanās.

Kā zināms, valsts kompensē medikamentus konkrētām pacientu grupām 50, 75 vai 100% apmērā. Kompensācijas procesā tiek iekļauta references cena, kas ir konkrētās grupas lētākā medikamenta aptiekas cena. Izveidotā references cena ir kompensācijas summas aprēķināšanas pamats.

Valsts kontroles revīzija atklāj, ka pacientu piemaksas palielināšanos izraisa sadarbības trūkums starp visām procesā iesaistītajām pusēm. VM nav panākusi to, ka ārsti pievērš uzmanību arī finansiālajai medikamentu pieejamībai, tāpēc nereti pacientiem tiek izrakstīts konkrēts medikaments, nevis zāļu vispārīgs nosaukums. Aptiekā tādos gadījumos ir jāpiemaksā ne tikai vēl atlikušie 50 vai 25% no references cenas, bet arī starpība starp ārsta izrakstīto un references medikamenta cenu. VK revīzijā norādīts, ka šī piemaksa veido aptuveni 23% no kopējām medikamentu izmaksām.

VK revīzija norāda uz vēl citām nepilnībām, kuru labošanai iesniegti septiņi ieteikumi. Valsts kontrole arī norāda, ka var samazināt pacienta piemaksas, rosinot ārstus izrakstīt piemērotāko medikamentu arī pēc finansiālajām iespējām.

BNA Latvia