Nosaka fotoradaru izmantošanas kārtību

Otrdien Ministru kabinets izdevis noteikumus «Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība», kas nosaka, ka tehniskos līdzekļus paredzēts uzstādīt uz ceļiem tikai tajās vietās, kur var tikt apdraudēta ceļu satiksmes drošība, portāls «Apollo» uzzināja Iekšlietu ministrijā.

Noteikumos ir definēti iespējamo ceļu satiksmes drošības apdraudējumu izvērtēšanas kritēriji, kurus jāņem vērā, nosakot tehnisko līdzekļu uzstādīšanas vietas, piemēram, ceļu satiksmes negadījumu skaits, cietušo personu skaits, satiksmes intensitāte un ātrums.

Noteikumi paredz, ka tehnisko līdzekļu uzstādīšanas vietu noteikšanas procesā jāņem vērā arī ceļu satiksmes negadījumu analīzes un ceļu drošības audita rezultāti, kā arī jāuzklausa attiecīgās pašvaldības, ceļu pārvaldītāju un biedrību, kuras darbojas ceļu satiksmes drošības jomā, viedokli.

Savukārt attiecībā uz atļautā braukšanas ātruma kontroles pasākumiem, noteikumi dod tiesības Valsts policijai, uzstādot tehniskos līdzekļus, noteikt zemāko atļautā braukšanas ātruma pārkāpuma robežu, kuru ar šiem tehniskajiem līdzekļiem konkrētajā vietā ir paredzēts fiksēt, tādejādi ņemot vērā sabiedrības viedokli par nepieciešamību noteikt tā saucamo «tolerances slieksni» atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu fiksēšanai.

Tehnisko līdzekļu uzstādīšanas vietu saraksts tiks regulāri aktualizēts un publicēts Valsts policijas un valsts akciju sabiedrības «Ceļu satiksmes drošības direkcija» mājaslapā internetā.