No nākamā gada dabasgāzes tarifi saruks mājsaimniecībām ar lielāku patēriņu

No 2023. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim mājsaimniecībām, kuras dabasgāzi izmanto apkurei, dabasgāzes cena, atkarībā no gada patēriņa, tiks saglabāta esošā vai pat samazināsies.

Dabasgāzes diferencētie tirdzniecības gala tarifi ar akcīzes nodokli un pievienotās vērtības nodokli (PVN) atkarībā no lietotāja gada patēriņa būs robežās no -11% līdz + 11%. Tas saistīts galvenokārt ar to, ka dabasgāzes diferencēto tirdzniecības gala tarifu veido ne tikai dabasgāzes cena, bet arī sadales sistēmas pakalpojuma diferencētie tarifi un maksa par pārvades pakalpojumu. Dabasgāzes sistēmas operatora AS “GASO” tarifu pieaugums no 2023. gada 1. janvāra atstās ietekmi uz dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no lietotāju patēriņa grupas no 1.7% līdz 3.2%.

Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifi ir aprēķināti atbilstoši šā gada 8. decembrī veiktajiem grozījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā un, balstoties uz dabasgāzes tirdzniecības cenu 118.14 eiro/MWh. Mājsaimniecībām, kuras patērē līdz 250 kubikmetriem (līdz 2 635 kWh) dabasgāzes gadā, diferencētais tirdzniecības gala tarifs ar PVN un akcīzes nodokli periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim pieaugs par 11% – no 0.1732010 eiro/kWh līdz 0.1921691 eiro/kWh, bet mājsaimniecībām, kuras patērē virs 250 līdz 500 kubikmetriem dabasgāzes (2635.1 – 5269 kWh), gala tarifs samazināsies par 11% – no 0.1240332* eiro/kWh līdz 0.1104120** eiro/kWh. Savukārt mājsaimniecībām, kuras patērē no 500 līdz 25 000 kubikmetru (5269.1 – 263450 kWh) dabasgāzes gadā, gala tarifs saistībā ar sadales sistēmas operatora pakalpojumu tarifu pārskatīšanu palielināsies par 1.7% – no 0.1086184* eiro/kWh līdz 0.1104120** eiro/kWh.

No 2023. gada pieaug arī sadales sistēmas operatora AS “Gaso” fiksētā maksa no 3.27 eiro mēnesī ar PVN līdz 3.99 eiro mēnesī ar PVN, pie atļautās slodzes līdz 6 m3/h.

Mājsaimniecībām, kas dabasgāzi izmanto tikai ēdiena gatavošanai un patērē 4m3 mēnesī, maksājums par dabasgāzi būs aptuveni 12.10 eiro mēnesī, līdzšinējā 10.56 eiro vietā. Mājsaimniecībām, kas dabasgāzi izmanto tikai ūdens izsildīšanai un patērē 25m3 mēnesī, maksājums par dabasgāzi samazināsies un būs aptuveni 33.08 eiro mēnesī, līdzšinējā 35.94 eiro vietā. Savukārt mājsaimniecībām, kas dabasgāzi izmanto apkurei un patērē vidēji 180 m3 mēnesī, maksājums mainīsies no 209.31 eiro uz 213.42 eiro mēnesī.

“2022. gadā esam piedzīvojuši 4 reizes augstākas dabasgāzes cenas, salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Pateicoties tam, ka gandrīz pusi no kopējā dabasgāzes portfeļa esam pārdevuši komersantiem ārpus Latvijas, esam sasnieguši labus peļņas rezultātus. Tomēr mājsaimniecību segments 2022. gada 2. pusgadā radīja Latvijas Gāzei zaudējumus 24 miljonu eiro apmērā, jo 2022. gada 2. pusgadā dabasgāzes cena Rietumeiropas biržā (TTF) ir bijusi krietni virs tirdzniecības cenas 107.34 eiro/MWh, atbilstoši kurai tika aprēķināti tarifi mājsaimniecībām 2022. gada 2. pusgadam (redzams 1. attēlā). Saskaņā ar SPRK apstiprināto metodiku, iepriekšējā periodā radītie zaudējumi jāiekļauj nākamā perioda tarifu aprēķinā, kas šajā apkures sezonā būtu pārāk liels slogs mājsaimniecībām. Tāpēc, ciešā sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK), ir rasts risinājums radīto zaudējumu kompensācijai no valsts budžeta un dabasgāzes cenu griestu noteikšanai arī saistītajiem lietotājiem ar vidējo mēneša dabasgāzes patēriņu virs 221 kWh. Atzinīgi vērtējam 2022. gada 8. decembrī veiktos grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, jo mājsaimniecībām varam piemērot zemāku dabasgāzes cenu. Ja šādi grozījumi netiktu veikti, dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs atkarībā no patēriņa varētu pieaugt robežās no 51.5 % līdz 58.7 %,” situāciju skaidro Latvijas Gāze Valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis.