Moderna Covid-19 vakcīnu pārdēvē par Spikevax

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Moderna izstrādātajai Covid-19 vakcīnai ir apstiprināts jauns nosaukums “Spikevax”.

Vakcīnas nosaukuma maiņa ir ražotāja iniciatīva. Uzņēmums iesniedza pieteikumu Eiropas Zāļu aģentūrā vakcīnas nosaukuma maiņai, un Eiropas Zāļu aģentūra šo pieteikumu izvērtēja un pieņēma apstiprinošu lēmumu. Līdz ar to ir mainījies tikai vakcīnas nosaukums nevis vakcīnas sastāvs.

Iepriekšējais Moderna Covid-19 vakcīnas nosaukums bija “COVID-19 Vaccine Moderna dispersija injekcijām”.

Aktuālā informācija par visām Latvijā reģistrētām zālēm, tai skaitā vakcīnu lietošanas instrukcijas un zāļu apraksti latviešu valodā, ikvienam pieejama Zāļu reģistrā. Zāļu valsts aģentūra vērš uzmanību, ka Moderna izstrādātās vakcīnas lietošanas instrukcija ar jauno nosaukumu “Spikevax” latviešu valodā Zāļu reģistrā tiks atjaunināta tuvākajā laikā. Lietošanas instrukcija ar jauno nosaukumu šobrīd ir pieejama angļu valodā.

Lai iedzīvotāji varētu iegūt uzticamu un zinātnē balstītu informāciju par Covid-19 vakcīnām, Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnes sadaļā “Covid-19 ziņas” regulāri tiek aktualizēta un publicēta jaunākā informācija par vakcīnām, to reģistrēšanu un drošuma uzraudzību, tai skaitā fakti par vakcīnām.