Manipulācijas un krāpšana restorānos turpinās

Pagājušajā nedēļā Valsts ieņēmumu dienests (VID) informēja, ka vairāki SIA «Lage Ko» piederošie restorāni «Gan Bei», veicot nelikumīgas manipulācijas ar kases aparātu datiem, izvairījās no nodokļu nomaksas kopumā 780 000 eiro apmērā, kas radušies no nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa.

Pēdējo mēnešu laikā tika atklāti vēl vairāki līdzīgi gadījumi, kad sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos veiktas manipulācijas ar kases aparātu datiem, kā rezultātā netiek veikta nodokļu nomaksa valsts budžetā pilnā apjomā, taču klientiem, saņemot čekus, rodas maldīgs iespaids par darījuma likumību, informē VID.

Laikā no šī gada septembra līdz novembrim, veicot kontroles pasākumus vairākos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, tika konstatēts, ka pircējiem par saņemto ēdināšanas pakalpojumu tiek izsniegts pirmčeks (starprēķins jeb klienta rēķins), bet pēc norēķinu saņemšanas netiek izsniegts fiskālais čeks. Atšķirībā no fiskālā čeka, kas ir patiesais darījumu apliecinošais dokuments, pirmčeks kalpo tikai kā rēķins samaksai, taču tajā norādītā summa netiek uzrādīta uzņēmuma ienākumos.

Vienā no uzņēmumiem, analizējot elektroniskās kases sistēmas kontrollentēs norādīto informāciju, VID amatpersonas konstatēja, ka viena mēneša laikā šādi pirmčeki ir izdrukāti par kopējo summu 68 371,98 euro un nav noslēgti ar fiskālo čeku, kas nozīmē, ka šī summa nav uzrādīta uzņēmuma ienākumos, un par to netiek veikti nodokļu maksājumi.

Kādā citā ēdināšanas uzņēmumā (vienā no tā struktūrvienībām) tikai viena mēneša laikā vien izdrukāti pirmčeki par kopējo summu 21 204,19 euro, kas tāpat nav noslēgti ar fiskālajiem čekiem un attiecīgi nav uzrādīti uzņēmuma ienākumos.

Uzņēmuma amatpersonas pirmčeku izsniegšanu skaidroja ar klientu atteikumiem no veiktā pasūtījuma, degustācijām un prezentācijām, kā arī ar to izmantošanu darbinieku apmācībās. Tomēr kases aparātu kontrollentās un pirmčekos uzrādītā informācija liecina, ka pirmčeki ir izsniegti par reāliem pasūtījumiem, jo šādas darbības veiktas regulāri katru dienu un visas dienas garumā, kā arī šādas darbības kontrollentās atspoguļojas arī par iepriekšējo periodu. Tas norāda uz to, ka šajos uzņēmumos netiek pilnībā reģistrēti un uzskaitīti visi gūtie ieņēmumi, tādējādi arī netiek veikta nodokļu nomaksa valsts budžetā pilnā apjomā.

Par konstatētajiem pārkāpumiem grāmatvedības uzskaitē un izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas valsts budžetā divu uzņēmumu amatpersonām jau piemēroti administratīvie sodi saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.