LTRK: Nozaru ministriju skaits ir samazināms

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedri rīt, 8.oktobrī, tiksies, lai vienotos par, uzņēmējuprāt, optimālāko nozaru ministriju reorganizācijas modeli, kā arī izvirzītu kritērijus, kuriem, uzņēmēju redzējumā, jāatbilst jaunās valdības ministru amatu kandidātiem.

„Kamēr 10.Saeimas vēlēšanās uzvarējušo politisko spēku pārstāvji „velk” koalīcijas un valdības aprises, ir svarīgi, lai arī uzņēmēji vienotos par kopīgu redzējumu, cik un kādas ministrijas Latvijā nepieciešamas, kādus kritērijus izvirzīt jaunās valdības ministriem nozarēs, kuru pārvaldības kvalitāte būtiska uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un ietekmē to,” uzsver LTRK valdes priekšsēdētāja Žaneta Jaunzeme – Grende.

LTRK Padomes loceklis, LTRK „Uzņēmēju plāna 2010” Valsts pārvaldes sadaļas koordinators Māris Sprindžuks papildina: „Jaunajai valdībai ir jādemonstrē solidaritāte ar sabiedrību un jārāda paraugs funkciju un valsts pārvaldes institūciju skaita optimizācijai, sākot ar centrālo aparātu – nozaru ministrijām – samazinot to skaitu. Jāsāk ar funkcijām, kuru apvienošana uzlabotu nozaru ministriju politiku kvalitāti un sekmētu uzņēmējdarbības vides uzlabošanos, piemēram, dabas aizsardzības politika jāintegrē ar lauku attīstības politiku, telpiskā plānošana ar būvniecības uzraudzību”.

„Esam izvērtējuši partiju priekšvēlēšanu programmu priekšlikumus ekonomikā, nākamais solis, kas ļoti būtiski – lai arī jaunās valdības deklarācija piedāvātu redzējumu ekonomikas atdzīvināšanai un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai,” uzsver M.Sprindžuks.

„Kā ņemot darbā jaunu darbinieku uzņēmumā, tā Valsts prezidenta nosauktajam / -iem jaunās valdības vadītāja kandidātam / -iem piedāvāsim ministriju vadītāju pretendentu atbilstības kritēriju listes uzņēmēju redzējumā,” tā LTRK vadītāja. Ministriem, kuri tiks izraudzīti, ir jāatbilst noteiktiem profesionalitātes un ētikas kritērijiem.

„Līdzīgi es ieteiktu rīkoties ikvienas nozares ministrijas sadarbības partneriem nevalstiskajā sektorā,” uzsver Ž.Jaunzeme – Grende, papildinot, ka demokrātiskās valstīs NVO pienākums ir precīzi definēt un pārstāvēt dažādu sabiedrības grupu intereses.

Autors: bizness.lv