LTRK: Jāveic kvalitatīvas izmaiņas 2011.gada valsts budžetā

„Līdz nākamā gada valsts budžeta projekta apstiprināšanai Saeimā atlikušas 10 dienas, kas ir pietiekams laiks kvalitatīvu izmaiņu veikšanai tajā, ja vien netrūkst politiskās gribas,” uzņēmēju nostāju pauž Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes loceklis, Juridiskais direktors Jānis Endziņš.

Jānis Endziņš atgādina, ka pēkšņas, ārpus koalīcijas nediskutētas izmaiņas budžeta projektā tapa krietni vien īsākā laika posmā.

Šodien, 10.decembrī, tiekoties ar Saeimas priekšsēdētāju, LTRK lūgs Solvitu Āboltiņu jauno parlamenta un pilsoniskās sabiedrības sadarbības attiecību ietvaros uzņēmēju viedokli un konkrētus priekšlikums valsts budžeta konsolidācijai darīt zināmu visiem deputātiem.

„Neturpinot būtiski samazināt publiskos izdevumus gan valsts centrālajā aparātā, gan pašvaldībās, nerodot veidus, kā Latvijai nopelnīt, tā vietā – paaugstinot nodokļu slogu, mēs atbaidām investorus, izaicinām godīgo uzņēmēju izturību maksāt visus nodokļus un nodevas, un mazinām valsts un uzņēmumu starptautisko konkurētspēju,” uzsver J.Endziņš, norādot, ka nodokļu paaugstināšana, ir vieglākais un primitīvākais valsts budžeta konsolidācijas veids, kas var arī nenest nodokļu iekasētāju gaidītos rezultātus.

LTRK piedāvā izvērstākās diskusijās Saeimas atbildīgajās komisijās atvērt uzņēmēju priekšlikumu kopumus valsts budžeta izdevumu samazināšanai:
1.konsolidācija un centralizācija valsts un pašvaldību pārvaldē;
2.tēriņu samazināšana t.s. „neatkarīgajās iestādēs”;
3.funkciju audita ieteikumu īstenošanas turpināšana;
4.reformas vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā;
5.reformas sociālās aizsardzības sistēmā;
kā arī priekšlikumus, kur valstij nopelnīt (kas nav vienāds ar budžeta ieņēmumu palielināšanu no paaugstinātu un jaunu nodokļu ieņēmumiem). Uzņēmēju priekšlikumi attiecināmi gan uz nākamā, gan 2012.gada valsts budžeta projektiem.

Tāpat LTRK rosinās uz 2011.gada valsts budžeta konsolidācijas diskusijām Saeimā aicināt plašu sabiedrisko un NVO loku, t.sk. Latvijas Rektoru padomi un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, lai visu ieinteresēto organizāciju pārstāvji vienuviet ar lēmumpieņēmējiem varētu vienoties par optimālākajām izmaiņām nākamo gadu valsts budžetos, nevis bez plašākām diskusijām publiski apmainīties vērtējumiem par konsolidācijas priekšlikumiem.

Autors: BNA