LOSP: Pašlaik liellopu gaļas ražotāji ir sadrumstaloti

28.augustā notika Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Gaļas grupas sēdē, kurā tika apspriests jautājums par ilgtermiņa pasākumiem gaļas nozares tirgus attīstībai. Tāpat tika diskutēts par Krievijas embargo ietekmi uz gaļas nozari un iespējamiem atbalsta un nodokļu politikas atvieglojumiem, informē LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne.

Ar Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) prezidentu Mārtiņu Bičevski tika izdiskutēti jautājumi, kas saistīti ar iespēju piemērot kredītbrīvdienas gaļas nozares uzņēmumiem, kuri cieš ne vien no Krievijas embargo, bet arī no Āfrikas cūku mēra (ĀCM) sekām.

Pēc banku statistikas ir skaidri redzams, ka stabilākie un drošākie klienti ir tieši lauksaimniecības sektora kredīta ņēmēji un kredīta atdevēji, līdz ar to lauksaimnieki cer uz banku atsaucību un pretimnākšanu saimniecībām, kuras radīto apstākļu dēļ ir nonākušas neapskaužamā situācijā.

LOSP Gaļas grupas vadītāja Dzintra Lejniece norāda: „Lai ātri normalizētu situāciju ar kredītiestādēm, bankām ir jāsaprot kāds būs valsts atbalsts un kādus riskus valsts spēj uzņemties. Par kredītbrīvdienu iespējamo piemērošanu grūtībās nonākušajiem lauksaimniekiem ir jābūt daudzpusējām sarunām starp lauksaimnieku, banku, Valsts ieņēmumu dienestu, Lauku atbalsta dienestu un Latvijas Garantiju aģentūru.”

„Liellopu gaļas nozarē ilgtermiņā iespējams uzlabot situāciju, veicot ieguldījumus liellopu gaļas tirgus veicināšanā. Pašlaik liellopu gaļas ražotāji ir sadrumstaloti, trūkst iespējas vienotai produkta virzības tirgū. Svarīgi ir lauksaimniekiem rast iespēju kooperēties un attīstīt kvalitatīvas liellopu gaļas vietējo tirgu, kā arī meklēt jaunus noieta tirgus ārvalstīs, kas ilgtermiņā veicinātu liellopu gaļas ražošanas saimniecību attīstību un līdz ar to mazināt saimniecību atkarību no tirgus svārstībām.”: uzskata LOSP Gaļas grupas vadītājas vietnieks Mārtiņš Vāgners.