LOSP aicina Zaļā iepirkumā atbalstīt Latvijas ražotājus

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina noteikt papildu nosacījumus normatīvajos aktos par Eiropas Savienības atbalsta programmu „Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” (jeb „Skolas piena” programmai), paredzot attāluma nosacījumu piena piegādei no piena ražošanas vietas līdz attiecīgajai mācību iestādei pēc līdzīga principa, kā tas jau ir noteikts spēkā esošajos normatīvajos aktos par programmu „Augļi skolai”. Šāds “zaļā iepirkuma” nosacījums ir nepieciešams, lai atbalstītu vietējos piena ražotājus un lai nodrošinātu vides aizsardzību, samazinot CO2 izmešus, informē LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne.

Zaļā iepirkuma nosacījumi ir sabiedrības ieguvums ilgtermiņā, kas veido, apdomīgu, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, jo pirmkārt tas saistīts ar vides uzlabošanas un aizsardzības aspektiem. Zaļā iepirkuma priekšrocības ir produktu pārvadāšanas attāluma ierobežojums, kas samazina oglekļa dioksīda emisiju, kā arī veicina energoefektivitāti un dabas resursu saglabāšanu. Tāpat zaļā iepirkuma nosacījumi paredz izmaksu ietaupījumu, kas paralēli veido lielāku sabiedrības uzticību valsts pārvaldes iestādēm.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome sagaida pēc iespējas ātrāku politikas veidotāju rīcību „Skolas piena” programmas uzlabojumos, jo šie uzlabojumi ir ļoti nozīmīgi Latvijas piena ražotājiem, kas tā jau cietuši sakarā ar Krievijas noteiktajiem ierobežojumiem.

Armands Krauze, LOSP valdes priekšsēdētāja vietnieks ES lietās un ārējos sakaros, norāda: „Lielākā daļā ES valstu iepirkumu likumdošanā ir iestrādāti “zaļā iepirkuma” kritēriji, lai aizsargātu apkārtējo vidi izmantojot videi draudzīgus iepakojumus vai pārvadājot produktus nelielos attālumos, mazinot klimata pārmaiņas. “Zaļo iepirkumu” mums ir jāizmanto, lai saudzētu Latvijas dabu un atbalstītu mūsu ražotājus, jo šāda kārtība ir saskaņā ar ES politikas kursu. Sāksim ar dārzeņiem un pienu, taču lauksaimnieku organizācijas sagaida, ka jau vistuvākā laikā jebkurā Latvijas valsts iepirkumā ņemtu vērā šo principu un atbalstītu vietējos ražotājus.”