LNKA aicina PTAC apturēt creditor.lv darbību

Rūpējoties par patērētāju interešu aizsardzību, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija (LNKA) aicina Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) nekavējoties apturēt nelegāla Lietuvas pilsonim piederoša, Čehijā reģistrēta uzņēmuma darbību, kurš Latvijā strādā ar domēnu www.creditor.lv un izsniedz patēriņa kredītus.

Kā informē LNKA, nelicencēta pakalpojumu sniegšana nebanku kreditēšanas nozarē ir aizliegta, tāpēc LNKA aicina nekavējoties PTAC izmantot likuma piešķirtās tiesības, lai šo situāciju novērstu un nepieļautu patērētāju tiesību apdraudējumu. Tāpat veikt visas nepieciešamās darbības, lai brīdinātu patērētājus neizmantot konkrēto nelegālo pakalpojumu sniedzēju.

“Valsts institūcijas ir tā fokusējušās uz to, lai ieviestu arvien stingrāku regulējumu legālajai nebanku kreditēšanas nozarei, ka, šķiet, aizmirsušas par nelegālo tirgu. Nebanku kredītdevēju asociācija ir vairākkārtīgi uzsvērusi, ka pelēkās zonas uzraudzība valstij ir sarežģītāka un dārgāka, turklāt ar būtiski mazākām iespējām aizsargāt patērētāju un viņa tiesības. Redzam, ka arī piesātināta legāla tirgus esamība netraucē veidoties pelēkajai zonai. Tāpēc pārlieku stingri ierobežojot vai aizliedzot legālo biznesu, pieprasījums pēc īstermiņa aizdevumiem nezudīs, bet tā vietā veidosies nelegālais tirgus, ko skaidri parāda šis gadījums,” uzskata Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromane un norāda, ka laikmetā, kad interneta tehnoloģijas attīstās tik ātri, valstij būs ļoti grūti vai pat neiespējami kontrolēt nelegālo tirgu, ja legālā nozare principā tiks iznīcināta.
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri uzsver, ka legāla tirgus esamības gadījumā paši tirgus dalībnieki vienmēr ir ieinteresēti izskaust šādus nelegālos pakalpojumu sniedzējus.

Baiba Fromane norāda, ka nelicencētā kredītdevēja darbības uzsākšanai Latvijā faktiski nav bijuši nekādi šķēršļi. Pēc www.creditor.lv mājaslapā esošās informācijas divas Latvijas lielākās bankas – A/S “SEB” un A/S “Swedbank” ir atvērušas kontu šim ārvalstu uzņēmumam, lai tas var sniegt nelikumīgus pakalpojumus Latvijā

“Nav pieļaujams, ka, aizpildot neskaitāmus dokumentus, lai atvērtu kontu bankā, un sniedzot ļoti detalizētu informāciju par plānoto biznesu valsts licencētā nozarē, šāds nelegāls uzņēmums visu degunā galā spēj uzsākt savu darbību un sniegt pakalpojumus,” vērtē Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromane.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija aicina ikvienu iedzīvotāju pirms sākt sadarbību savas drošības dēļ pārliecināties vai iespējamais kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt pakalpojumus Latvijā.Ikvienam uzņēmumam Latvijā, kurš vēlas izsniegt patērētājiem kredītus, ir jābūt licencei šādam komercdarbības veidam. Licence ir jāsaņem Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, tādējādi apliecinot, ka tiks ievērotas kreditēšanu regulējošās normas. Visi licencētie pakalpojumu sniedzēji ir publicēti PTAC mājaslapā. Savukārt licencēto nebanku kredītdevēju mājaslapās ir jābūt pieejamai informācijai par saņemto licenci.

Lai patērētājiem būtu vieglāk atpazīt tos uzņēmumus, kas ir vienojušies par atbildīgu biznesa praksi un papildu pasākumiem klientu aizsardzībai, asociācija ir izstrādājusi īpašu zīmi “Atbildīgs aizdevējs”, kas publicēta asociācijas biedru interneta mājaslapās.
Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija pārstāv uzņēmumus, kuriem ir vairāk nekā 70% no kopējās nozares tirgus daļas. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un valsts reglamentējošās institūcijas, vienlaikus respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.