LM atgādina par jaunajiem nosacījumiem parādu nomaksas jomā

Kopš 1.janvāra spēkā ir citi nosacījumi, veicot parādu nomaksu no valsts pensijām, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un atlīdzībām, atgādina Labklājības ministrija (LM).

LM pārstāve Marika Kupče norāda, ka, sākot ar 1.martu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), veicot ieturējumus no valsts pensijām, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un atlīdzībām, piemēro tos pašus nosacījumus, kā parādu maksājumiem no darba samaksas. Veicot ieturējumus no valsts pensijām 30% apmērā no pensijas saņēmējam izmaksājamās summas, tiek saglabāti naudas līdzekļi 320 eiro jeb minimālās mēnešalgas apmērā. Tāpat uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu saglabāti līdzekļi 64,03 eiro jeb valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, raksta Apollo.lv.

Veicot ieturējumus uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā – cilvēkam saglabājami 50% no minimālās mēnešalgas jeb 160 eiro. Šajā situācijā uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu ir jāsaglabā līdzekļi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta – 64,03 eiro apmērā.

LM uzsver, ka grozījumi Civilprocesa 595.panta otrajā daļā bija pieņemti, neņemot vērā VSAA iespējas izpildīt šo likuma normu no 1.janvāra. Tādējādi sākot ar martu, VSAA informācijas sistēmas varēja sagatavot jaunajai ieturējumu kārtībai.

Tas nozīmē, ka tiek pārtraukti ieturējumi no pakalpojumiem tajos gadījumos, kad izmaksājamā summa pēc nodokļu nomaksas ir mazāka par 320 eiro. Uzturlīdzekļu piedziņas lietās vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā cilvēkam saglabājamā summa ir 160 eiro.

Tiem cilvēkiem, kuriem ieturējumi jau ir veikti, jāvēršas pie tiesu izpildītājiem, lai noskaidrotu, vai nauda vēl nav pārskaitīta piedzinējiem, cilvēki var vērsties pie attiecīgā tiesu izpildītāja ar iesniegumu un pierādījumiem, ka attiecīgā summa ir nepamatoti ieturēta.

Ja pieprasījums būs pamatots, tiesu izpildītāji atgriezīs ieturētās summas. Ņemot vērā, ka no cilvēkiem ieturētās naudas summas ir ieskaitītas zvērinātu tiesu izpildītāju kontos, kas savukārt naudu pārskaita piedzinējiem, VSAA nevar atgriezt ieturējumus, kas veikti parāda piedzinēja labā.

LM atgādina, ka Civilprocesa likumā veiktie grozījumi neatbrīvo cilvēkus no pienākuma samaksāt parādu un tas, ka no pensijām, pabalstiem un atlīdzībām vairumā gadījumos nevarēs veikt parāda piedziņu, parāda summa nesamazināsies. Tāpat Civilprocesa likumā paredzēti citi piedziņas veidi, kā, piemēram, piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo un nekustamo mantu.

Tiek atgādināts, ka no 1.janvāra Civilprocesa likumā veiktie grozījumi paredz, ka parādniekiem ir jāsaglabā minimālais naudas apmērs 320 eiro apmērā, atsevišķos gadījumos – 160 eiro.