LIZDA prasīs ministru prezidenta demisiju: Tas, kas notiek tagad, klaji pārkāpj labas pārvaldības principus

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku (LIZDA) Padomes ārkārtas sēdē tika lemts pieprasīt Latvijas Republikas ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa demisiju, ja valdība akceptēs grozījumus Ministru kabineta noteikumos nr. 445 un 376.

Demisijas pieprasīšanas galvenais iemesls ir streika vienošanās izpildes novilcināšana, kā arī labas pārvaldības principu ilgstoša ignorēšana.

Sekundārais demisijas pieprasījuma iemesls ir Ministru prezidenta arogantā attieksme pret nozares pārstāvju aicinājumu apmeklēt 24. aprīlī plānoto izglītības un veselības nozares darbinieku gājienu. Atbilde, kuru tika lūgts sniegt līdz 19. aprīlim, joprojām nav saņemta.

Pārstāvot izglītības un zinātnes nozares darbinieku viedokli, LIZDA pauž visdziļāko nožēlu par bezatbildīgo un aroganto politiku, ko patreiz realizē valdošā koalīcija un uzskata, ka neieklausīšanās sabiedrības uzskatos ir politiķu necienīga un neauglīga stratēģija.

Pamatojot arodbiedrības kategoriskos iebildumus pret grozījumu veikšanu, LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga akcentē: “Grozījumi ir izstrādāti sasteigti, tajos nav iekļauti skaidri, nepārprotami formulējumi. Tik īsā laikā saņemot tik apjomīgus materiālus, mēs nevaram gūt pārliecību, ka darba samaksas paaugstināšanas grafikā ir iekļautas pilnīgi visas pedagogu grupas. Savukārt slodžu sabalansēšanas grafiku plānots attiecināt tikai uz vienu pedagogu grupu. MK noteikumu grozījumi tika iesniegti Tiesību aktu portālā 19.04.2023.plkst.23:11. Bet atzinumu sniegšanas termiņš bija noteikts 24.04.2023., savukārt MK sēde par šiem grozījumiem ir plānota 21.04 2023. Tādējādi ir pārkāpts MK kārības rullis, jo atzinumu sniegšanas termiņš ir 10 dienas, steidzamības gadījumā 3 dienas. Valdībai bija 4 mēneši laiks, lai visu veiktu kvalitatīvi un saprātīgā termiņā, savukārt tas, kas notiek tagad, klaji pārkāpj labas pārvaldības principus.”

Foto: Valsts kanceleja