LIZDA piketā pie Saeimas pieprasīs apturēt jaunā finansējuma sadales modeļa ieviešanu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šodien, 16.jūnijā, no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00, rīko piketu pie Latvijas Republikas Saeimas.

Piketējot LIZDA Saeimai un valdībai izvirzīs sekojošas prasības:

  • pildīt Izglītības likuma 53.panta trešo daļu, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā, izstrādājot un apstiprinot pedagogu darba samaksas grafiku nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023.gada;
  • sabalansēt darba slodzi skolotājiem, nodrošinot darba slodzes sadali proporcijā ne vairāk kā 60% darba laika kontaktstundām un ne mazāk kā 40% darba laika pārējo pienākumu izpildei;
  • sabalansēt darba slodzi pirmsskolas izglītības pedagogiem, nodrošinot no 40 stundu nedēļas slodzes ne vairāk kā 30 stundas nedēļā kontaktstundām un ne mazāk kā 10 stundas nedēļā citu pienākumu izpildei;
  • ņemt vērā LIZDA prasības un iebildumus par MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagoga darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” .

LIZDA informē, ka arī Eiropas Izglītības arodbiedrību komiteja nosūtījusi vēstuli Latvijas Republikas Saeimas vadītājai, Ministru prezidentam, nozares ministriem, paužot nepārprotamu atbalstu šodien gaidāmajam piketam pie parlamenta ēkas.

ETUCE pārstāv 125 izglītības arodbiedrības un vairāk nekā 11 miljonus skolotāju un citus izglītības nozares darbiniekus 51 valstī visā Eiropā. LIZDA ir saņēmusi vēstuli ar kuru ETUCE pauž savu stingro solidaritāti un atbalstu gaidāmajam piketam pie Saeimas ēkas. ETUCE nepārprotami atbalsta LIZDA prasības: izstrādāt un apstiprināt pedagogu algu grafiku nākamajiem pieciem gadiem 2023.-2027; nodrošināt sabalansētu darba slodzi skolotājiem; nopietni ņemt vērā LIZDA priekšlikumus un iebildumus par projektu Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā aprēķina un sadala Valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai Valsts augstākās izglītības iestādēs un vispārējās vidējās izglītības iestādēs.

Vēstulē norādīts: “Aicinām kopā ar LIZDA nodrošināt pedagogu slodzes sadali ne vairāk kā 60% no darba laika kontaktstundām un ne mazāk kā 40% darba laiks citiem pienākumiem. Pieprasām, lai skolotājiem kā valsts darbiniekiem ir tiesības būt laicīgi informētiem par līgumos par darba slodzes un atalgojuma nosacījumiem. Ceram, ka LIZDA izdosies panākt vienošanos par skolotāju algu un slodzi un ka Latvijas valdība parādīs savu apņemšanos ievērot Eiropas konstitucionālo līgumu, kā arī Eiropas sociālo tiesību principus (EPSR).”

Arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) nosūtījusi atbalsta vēstuli Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētajam piketam. Tāpat arī Latvijas Koledžu asociācijas biedri ir pieņēmuši lēmumu konceptuāli atbalstīt LIZDA izvirzītās prasības, jo tikai kopīgiem spēkiem ir iespējams panākt pārskatāmas, pārdomātas un godīgas darba samaksas finansēšanas sistēmas ieviešanu.

Foto: LIZDA