Liepājnieki protestē pret internātskolas likvidēšanu

Liepājas domes deputātiem bija jālemj par pilsētas internātskolas reorganizāciju un tās audzēkņu iekļaušanu 8. vidusskolas sastāvā. Lēmumprojekta izskatīšana atcelta, pamatojoties uz skolēnu vecāku skaļajiem protestiem. Taču risinājums pašvaldībai ir jārod, jo to pieprasa Izglītības un zinātnes ministrijas veiktie grozījumi likumā par internātskolu pastāvēšanu.