Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nākotnē plāno paļauties tikai uz valsts nodrošinātu pensiju

Kaut arī 82% Latvijas iedzīvotāju zina, ka valstī pastāv trīs līmeņu pensiju sistēma, kur 3.līmenis paredz brīvprātīgo individuālo iemaksu veikšanu, tomēr joprojām lielākā daļa jeb 63% aptaujāto kā galveno nākotnes ienākumu avotu, sasniedzot pensijas vecumu, norāda valsts nodrošināto pensiju, liecina bankas «Citadele» sadarbībā ar «snapshots.lv» veiktā iedzīvotāju aptauja.

15% Latvijas iedzīvotāju atzinuši, ka nemaz nezina, cik līmeņu pensiju sistēma ir Latvijā, vēl 2% domā, ka valstī ir divu līmeņu pensiju sistēma, bet 1% respondentu pārliecināti par 5 līmeņu pensiju sistēmu.

Lielākā daļa jeb 60% aptaujāto norāda, ka ir pensiju 2.līmeņa dalībnieki, tātad iesaistījušies valsts fondētajā pensiju shēmā. Tā kā visi Latvijas strādājošie iedzīvotāji automātiski ir arī pensiju 1. līmeņa dalībnieki, automātiski daļa no bruto algas ik mēnesi nonāk pensiju kapitālā. Savukārt pensiju 3.līmenis paredz iespēju brīvprātīgi veikt iemaksas privātajos pensiju fondos, un 20% aptaujāto norādījuši, ka jau šobrīd personīgi rūpējas par nākotnes finansēm, veicot iemaksas pensiju 3. līmenī. 15% respondentu ir grūti pateikt, kura pensiju līmeņa dalībnieki viņi ir, bet vēl 5% aptaujāto pārliecināti, ka nav neviena pensiju līmeņa dalībnieki, raksta Apollo.lv.

«Aptauja liecina, ka vislabāk par pensiju sistēmu Latvijā ir informēti iedzīvotāji vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, bet vissliktāk – jaunieši jeb iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Tuvojoties pensijas vecumam, cilvēki intensīvāk apsver savas nākotnes finanses, tāpēc iesaistās pensiju 3.līmenī. Savukārt jaunieši un vidēja gadagājuma iedzīvotāji mēdz vairāk paļauties uz valsts nodrošināto pensiju un mazāk interesējas par iespējām savu nākotnes pensiju sākt veidot jau šodien. Jāņem vērā, ka jo savlaicīgāk tiek sākta uzkrājumu veidošana privātajai pensijai, jo mazākas ikmēneša iemaksas būs nepieciešamas, lai sasniegtu vēlamo uzkrājumu summu vai, piemēram, pensiju nodrošinātu algas apmērā,» stāsta «Citadeles» atklātā pensiju fonda valdes priekšsēdētāja Jolanta Jērāne.

Kopš 2001.gada, kad Latvijā ir trīs līmeņu pensiju sistēma, iedzīvotājiem ir iespēja veidot personīgos uzkrājumus, individuāli izlemjot, par kādu summu ik mēnesi atvēlēt pensijas uzkrājumam. Tā ir iespēja nākotnes pensiju tuvināt algas apmēram. Respondentu vidū visvairāk pensiju 3.līmeņa dalībnieki ir vecuma grupā virs 50 gadiem, bet vismazāk uzkrājumus nākotnei veido jaunieši.

«Pienācīgas pensijas garants ir savlaicīga uzkrājumu veidošana, sniedzot drošības sajūtu, ka pensijas vecum ā būs iespējams saņemt ienākumus papildu valsts noteiktajam pensijas apjomam. Uzkrājumu pensiju 3. līmenī var sākt saņemt jau no 55 gadu vecuma, to var mantot un šī uzkrājuma veidošanu atbalsta arī valsts – ik gadu, iesniedzot iedzīvotāja ienākumu deklarāciju, var saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli 24% apmērā,» skaidro Jērāne.