Lembergs kritizē valsts reģionālo politiku: Atšķirība starp Lielrīgu un pārējo Latviju tikai pieaugs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projektu ar mērķi veicināt Latvijas reģionu izaugsmi. Lai arī Ventspils mērs Aivars Lembergs uzskata, ka reģionālās politikas pamatnostādņu uzstādījumi ir pareizi, tomēr veids, kā plānots sasniegt Latvijas reģionu izaugsmi, liecina par pretējo – policentrisku valsts attīstību valdība neplāno.

Lembergs pauž sašutumu par to, kā reģionālās politikas pamatnostādnes var bāzēties uz valsts attīstības plānu 2021.–2027. gadam, ja šāds plāns nav izstrādāts. “Ja tāds plāns nav, tad nevar izstrādāt arī pamatnostādnes,” uzsvēra Ventspils mērs.

Otrkārt, viņš minēja, ka nekādas konsultācijas ar pašvaldībām par Reģionālās politikas pamatnostādnēm, kas tieši attiecas uz pašvaldībām, nav notikušas. “Jāsaka, ka tas process ir daudz nedemokrātiskāks nekā Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā, kur šādas diskusijas bija,” piebilda Lembergs.

“Lai cik tas skumji arī neskanētu, man kā cilvēkam, kurš balsojis par Latvijas Republikas neatkarību, procedūras un procesi, kas šobrīd notiek attiecībā gan uz pašvaldību robežu maiņu, gan reģionālās politikas pamatnostādņu izstrādi un arī attiecībā uz valsts attīstības plāna izstrādi, liekas daudz nedemokrātiskāki, nekā tas notika Padomju Savienībā. Tas neapšaubāmi ir milzīgs solis atpakaļ,” uzsvēra Lembergs.

Pēc viņa sacītā, ja skatās saturiski, tad var pateikt, ka valdība neplāno sabalansētu policentrisku valsts attīstību. “Vārdos viss ir rakstīts pareizi, bet tas, ko darīs, tas nenodrošina šāda veida izmaiņas Latvijas Republikas attīstībā,” uzsvēra politiķis.

“Šādu pamatnostādņu realizācijas rezultātā atšķirība starp Lielrīgu un pārējo Latviju tikai pieaugs, sākot no IKP uz vienu iedzīvotāju, darba samaksu, pieejamību veselības aizsardzībai, kultūrai, izglītībai un visam citam,” brīdināja Lembergs.

Kā zināms, Reģionālās politikas galvenais mērķis ir reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai.

Foto: F64