LDDK: par jebkādām nodokļu un nodevu izmaiņām jādiskutē savlaicīgi

LDDK: par jebkādām nodokļu un nodevu izmaiņām  jādiskutē savlaicīgi

Ņemot vērā, ka patlaban aktuāls valdības diskusiju objekts ir nākamā gada valsts budžets un ar to saistītās iniciatīvas, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) kā valdības sociālais partneris vēlas uzsvērt, ka jebkādi lēmumi, kas skar nodokļu sistēmas izmaiņas un paredz papildu izmaksas uzņēmējiem, ir jādiskutē savlaicīgi un tos nevar iekļaut nākamā gada budžetā pēdējā brīdī. 

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „2014.gada budžetu patlaban plāno ne tikai valdība, bet arī uzņēmēji, turklāt daudziem uzņēmumiem jārēķinās ne vien ar ikdienas izmaksām, bet arī dažāda mēroga investīciju projektiem, kuru īstenošanu jebkādas negaidītas un neparedzamas pārmaiņas valsts nodokļu politikā nopietni apdraud.” 
Kaut arī 2011.gadā starp LDDK un Finanšu ministriju tika parakstīta „Nodokļu politikas stratēģija 2011. – 2014.gadam”, kas paredzēja, ka strauju izmaiņu nodokļu sistēmā pārskatāmā nākotnē nebūs un pēckrīzes periodā jebkādi nodokļu un citu saistītu izmaksu piemērošana tiks skatīta no Latvijas uzņēmēju konkurētspējas viedokļa Eiropas un pasaules tirgos, pēdējos mēnešos ir bijušas vairākas lēmumu pieņēmēju iniciatīvas, kuras nesaskan ar minēto apņemšanos. To vidū ir gan Ekonomikas ministrijas virzītā ostu infrastruktūras maksa, gan negaidītās pozīciju maiņas darbaspēka nodokļu jomā, kā arī dabas resursu nodoklis poligrāfijas izstrādājumu ražotājiem un citas izskanējušās politikas iniciatīvas. 
LDDK akcentē, ka uzņēmējiem, kuri savus budžetus un izmaksas bieži vien plāno ilgākā termiņā, nekā to dara valdība, ir būtiski, lai izmaiņas nodokļu sistēmā notiktu ne ātrāk kā pēc gada no brīža, kad veikti grozījumi likumdošanā. „Pretējā gadījumā mūsu uzņēmējdarbības vides konkurētspēja ir apdraudēta, jo uzņēmēji nevar rēķināties ar pārskatāmā nākotnē paredzamiem apstākļiem,” rezumē L.Menģelsone.