Lauksaimnieku organizācijas: Lauksaimnieki iedod ceļa maizi jaunajai valdībai

Šodien 18.augustā Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP), Zemnieku saeimas (ZSA) un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) pārstāvji tikās ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, lai pārrunātu valsts atbalsta nozīmi Latvijas lauksaimniecībā, informē LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste Krista Garkalne.

Līdz šim valsts atbalsts lauksaimniecībai bija izmaksāts vairākās programmās: nacionālās subsīdijas, atbalsts ciltsdarbam lopkopībā un papildus valsts tiešie maksājumi (kas kopš 2013.gada tiek saukti par pārejas posma valsts atbalstu ( PPVA). Šobrīd pastāv risks, ka turpmāk subsīdijas un pārejas posma valsts atbalsts netiks piešķirts tādā apjomā, kā to pieļauj Eiropas Komisijas nostādnes līdz 2020.gadam.

Sarunu laikā LOSP aicināja ministru prezidenti turpmākajos gados saglabāt valsts atbalstu (nacionālās subsīdijas, atbalstu ciltsdarbam) vismaz 2013. gada līmenī un paredzēt pārejas posma valsts atbalstu (PPVA) atbilstoši Eiropas Komisijas nostādnēm, tā lai Latvijas lauksaimnieki spēj konkurēt ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniekiem

LOSP pārstāve, Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas valdes priekšsēdētāja Aija Balode norāda: „ Sarunas rezultātā tika iezīmēti skaitļi pārejas posma valsts atbalsta maksājumos 2015. un 2016. gadam. Tomēr tie ir mazākā apjomā, nekā savos biznesa plānos bija rēķinājuši lauksaimnieki un tas nekādā gadījumā nevar apmierināt lopkopības nozarē strādājošos. Par maksājumiem sarunas, protams, būs jāturpina ar jauno valdību. Pateicoties zemkopības ministra J.Dūklava uzstājībai premjerministre L.Straujuma apsolīja nepieciešamo palielinājumu bezakcīzes dīzeļdegvielai. Aicinu lauksaimniekus vērīgi ieklausīties priekšvēlēšanu solījumos un vērtēt tos. ”

„Tikšanās laikā ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu vienojāmies par Zemkopības ministrijas operatīvu rīcību, lai lauksaimniekiem pēc iespējas ātrāk tiktu piešķirti visi šajā saimnieciskā gada paredzētie bezakcīzes dīzeļdegvielas litri. Viena hektāra apstrādei ar 100 l bezakcīzes dīzeļdegvielas ir nepietiekami, bet šogad degviela ir īpaši svarīga, jo pavasarī nācās pārsēt izsalušo ziemāju laukus ar vasarājiem. Lauksaimniekiem ir jānovāc jaunā raža, jāapstrādā lauki un jāiesēj ziemāji, un viņi nevar gaidīt jaunās valdības lēmumu, tādēļ tas ir jāpieņem nekavējoties. Tāpat lauksaimniekiem svarīgi ir zināt valdības lēmumu par valsts atbalstu, lai varētu plānot naudas plūsmu saimniecībā.”, informē biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

„Kopumā esam apmierināti ar šīsdienas sarunu rezultātu par valsts atbalsta maksājumiem nākamajos divos gados. Lai arī šos lēmumus pieņems jau nākamā valdība, mēs no politiķiem sagaidām lēmumu pēctecību, jo tikai tādā veidā ir iespējams plānot un nodrošināt lauksaimniecības ilgtermiņa attīstību. Lemjot par atbalstu, protams, būs jāņem vērā arī tā brīža Latvijas un visas Eiropas Savienības ekonomiskās izaugsmes rādītāji un perspektīva.”: norāda LLKA valdes loceklis Uldis Krievārs.

Neapmierināts ar ministrijas lēmumiem palika LOSP valdes priekšsēdētāja vietnieks ES lietās un ārējos sakaros Armands Krauze, norādot : ”Sarunā ar premjeri panācām solījumu pildīšanu attiecība uz bezakcīzes degvielai nepieciešamo summu piešķiršanu nekavējoties un negaidot Saeimas velēšanas un jaunu valdību. Taču izpratne par pagātnē dotiem solījumiem premjerei un lauksaimnieku organizācijām bija atšķirīgi, kā arī ļoti būtiski atšķīrās piedāvātā summa. Pašreizējais premjeres piedāvājums nenodrošina, ka papildus valsts tiešie maksājumi pilnībā kompensē zemos tiešos maksājumus, ko tolaik premjers Valdis Dombrovskis panāca Briselē. 2015 un 2016.gada maksājumi kompensēs, lai maksājumu summa nesamazinās, bet nekādā veidā nepietuvinās Latviju Baltijas valstu (Igaunijas, Lietuvas) lauksaimnieku līmenim. LOSP dalīborganizācijas nav apmierinātas ar šīs dienas sarunu rezultātu.”