Lauksaimniekiem zemes iegādei piešķirti aizdevumi 21,9 miljonu eiro vērtībā

VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 31. augustam ir pieņēmis lēmumus par 445 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 21,9 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, informē Zemkopības ministrija.

Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 11 868 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1946 eiro par hektāru. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. Zemgale piešķirt 135 aizdevumi, Kurzeme – 131, Vidzeme – 84, Latgale – 57, bet Rīgas reģions – 38.

Apstiprināto aizdevumu summas ir no 2846 eiro līdz 330 000 eiro (par 142 287 eiro un vairāk ir apstiprināti kopā 24 aizdevumi). 321 no 445 apstiprinātajiem aizdevumiem piešķirtā aizdevuma summa ir līdz 55 000 eiro, pieprasītākās aizdevuma summas ir līdz 35 000 eiro.

Apstiprināto aizdevumu summas: no 2846 eiro līdz 10 000 eiro – 41 aizdevumi, no 10 001eiro līdz 35 000 eiro – 198 aizdevumi, no 35 001eiro līdz 55 000 eiro – 82 aizdevumi, no 55 001 eiro līdz 85 000 eiro – 51 aizdevumi, no eiro 85 001 līdz 115 000 eiro – 29 aizdevumi, no 115 001 eiro līdz 142 000 eiro – 20 aizdevumi, no 142 001 eiro līdz 426 862 eiro – 24 aizdevumi.

Aizdevumu termiņi ir robežās no 1,5 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevumu termiņš – 16 gadi. Apstiprināto aizdevumu atmaksas termiņi: līdz 5 gadiem – 21 aizdevums, no 6 līdz 10 gadiem – 108 aizdevumi, no 11 līdz 15 gadiem – 42 aizdevumi, no 16 līdz 20 gadiem – 247 aizdevumi.

Pamatā aizdevumiem piesakās nelielas saimniecības – atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai – tās ir mikrosaimniecības. 316 saimniecībās (no 337) strādā 1 līdz 3 darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 13 saimniecības ir tādas, kurās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāmi par mazo uzņēmumu.