Lauksaimniekiem piešķirti 24,5 miljonu eiro vērti aizdevumi zemes iegādei

VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 30. novembrim ir pieņēmusi lēmumu par 492 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 24,5 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, informē Zemkopības ministrija.

Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 12 957 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1985 eiro par hektāru. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi.

Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Zemgale – 151; Kurzeme – 141; Vidzeme – 94; Latgale – 62; Rīgas reģions – 44.

Apstiprināto aizdevumu summas ir no 2846 eiro līdz 330 000 eiro (par 142 287 eiro un vairāk ir apstiprināti kopā 26 aizdevumi). 351 no 492 apstiprinātajiem aizdevumiem piešķirtā aizdevuma summa ir līdz 55 000 eiro, pieprasītākās aizdevuma summas ir līdz 35 000 eiro.

Apstiprināto aizdevumu summas: no 2846 eiro līdz 10 000 eiro – 43 aizdevumi; no 10 001 eiro līdz 35 000 eiro – 218 aizdevumi; no 35 001 eiro līdz 55 000 eiro – 90 aizdevumi; no 55 001 eiro līdz 85 000 eiro – 58 aizdevumi; no eiro 85 001 līdz 115 000 eiro – 36 aizdevumi; no 115 001 eiro līdz 142 000 eiro – 21 aizdevumi, no 142 001 eiro līdz 426 862 eiro – 26 aizdevumi.

Aizdevumu termiņi ir robežās no 1,5 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevuma termiņš – 16 gadi. Apstiprināto aizdevumu atmaksas termiņi: līdz 5 gadiem – 25 aizdevums; no 6 līdz 10 gadiem – 116 aizdevumi; no 11 līdz 15 gadiem – 43 aizdevumi; no 16 līdz 20 gadiem – 308 aizdevumi.