Latvijas-Gruzijas uzņēmumi uzsāk ciešāku sadarbību, vienojoties par pārtikas preču noietu

Latvijas un Gruzijas darba devēju pārstāvji sper soli uz ciešāku biznesa sakaru izveidi, nodibinot Lietišķo sadarbības (LSP) padomi, ko 26. novembrī abu valstu prezidentu klātbūtnē apliecinājuši ar svinīgu nolikuma parakstīšanu.

Vakar Latvijas-Gruzijas LSP sanāksmē puses vienojās par ciešāku un intensīvāku ekonomisko sadarbību, savstarpējo tirdzniecības apjomu paaugstināšanu, pārtikas preču apmaiņu abos virzienos un tā noieta veicināšanu, kā arī citiem jautājumiem.

Latvijas-Gruzijas Lietišķās sadarbības padomes vadītājs, LDDK padomes loceklis Imants Kanaška uzsver, ka sadarbība ar Gruziju ir īpaši svarīga pašreizējās ģeopolitiskās situācijas kontekstā: “Latvijas uzņēmumi, ņemot vēra šī gada vasaras notikumus, ir uzsākuši aktīvāk meklēt izeju uz jaunajiem tirgiem, lai nodrošinātu biznesa stabilitāti un attīstību. Gruzijai parakstot asociācijas līgumu ar ES, tika būtiski atvieglota Latvijas un Gruzijas savstarpējā sadarbība, īpaši tirdzniecībā, kas padara šo valsti pievilcīgāku arī mūsu biznesam. Nozīmīgākā vienošanās, kas šodien tika panākta ir sadarbība pārtikas tirdzniecības jomā. Abas puses apņēmās veicināt pārtikas preču noietu savā valstī. Tika panākta vienošanās arī par sadarbību izglītības jomā, organizējot studentu apmaiņas programmas starp Latviju un Gruziju,” uzsver LSP vadītājs, piebilstot, ka LDDK ir liela pieredze biznesa sakaru veidošanā ar NVS valstīm, kas palīdzēs nodibināt konstruktīvas un produktīvas attiecības ar Gruziju.

Abu valstu ekonomiskās attiecības ir attīstījušās jau vairākus gadus. Pēdējos desmit gados ir ievērojami pieaudzis eksports starp Latviju un Gruziju, 2013. gadā sasniedzot 5,9 milj. EUR, salīdzinot ar 0,3 milj. EUR 2003. gadā. Savukārt importa apjomos nav vērojams pieaugums, tieši otrādi, importa apjomiem ir tendence samazināties kopš 2007.gada.

Latvijas-Gruzijas LSP ietvaros tiks attīstīta sadarbība gan nacionālā un reģionālā līmenī starp darba devēju organizācijām, gan arī uzņēmumu starpā, apmainoties ar pieredzi, veidojot kopīgus projektus un vienojoties par investīcijām, kas ļauj prognozēt savstarpējo ekonomisko attiecību apjoma pieaugumu.