Latvijas bites izzūd

Diemžēl tieši Latvijā pazīstamās – Eiropas tumšās bites strauji izzūd. Bitenieki, pamatojoties uz pētījumiem visā pasaulē, atgādina, ka pie bišu saimju straujā sarukuma vainojami pesticīdi, ar ko lauksaimnieki apsmidzina laukus.