Latvijas Banka atļauj izteikt akciju sabiedrības “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājumu akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 14. jūnijā pieņēmusi lēmumu atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS” izteikt akciju sabiedrības “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājumu akciju izslēgšanai no regulētā tirgus. Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas piedāvājumā ir noteikta 1.78 eiro.

Jau iepriekš vēstīts, ka Latvijas Banka 23. maijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS” pieteikumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības “VEF” akciju atpirkšanu piedāvājumu akciju izslēgšanai no regulētā tirgus un akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektu atbilstoši Akciju atpirkšanas likuma 14. panta pirmajai daļai.

Atbilstoši prospektā sniegtajai informācijai akciju atpirkšanas piedāvātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS”, kura saskaņā ar Akciju atpirkšanas likuma 14.panta otro daļu ir apstiprināta par personu, kas izteiks akciju sabiedrības “VEF” akcionāriem piedāvājumu atpirkt tiem piederošās akciju sabiedrības “VEF” akcijas.

Akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai iesniegtie dokumenti atbilst Akciju atpirkšanas likuma 21. un 22. panta prasībām, tādējādi Latvijas Bankas uzraudzības komiteja atļāva sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS” izteikt akciju sabiedrības “VEF” akciju atpirkšanas piedāvājumu akciju izslēgšanai no regulētā tirgus.