Latvijas Banka anulē SIA “Baltic Payment Solutions” licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 2. augustā pieņēma lēmumu anulēt SIA “Baltic Payment Solutions” izsniegto licenci maksājumu iestādes darbībai ar tiesībām sniegt bezkonta naudas pārveduma pakalpojumu.

Šāds lēmums pieņemts, ievērojot, ka SIA “Baltic Payment Solutions” kopš 2021. gada septembra savu maksājumu iestādes darbību ir pārtraukusi, tā netur klientu līdzekļus un tai nepastāv saistības pret klientiem. Kopš tā brīža ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši, kas ir normatīvajos aktos noteiktais termiņš, pēc kura Latvijas Bankai ir tiesības anulēt iestādes licenci.

Lēmums par licences anulēšanu s