Latvija saņems 42,4 miljonus eiro Šveices atbalsta

Pirmdien, 19. jūnijā, Šveices valdības pārstāvis tirdzniecības jautājumos, vēstnieks Dominiks Paravicini (Dominique Paravicini) un finanšu ministrs Arvils Ašeradens svinīgi parakstīja Latvijas un Šveices sadarbības programmas otrā perioda ietvarlīgumu, kas paver durvis Šveices atbalsta ieplūšanai Latvijas ekonomikā fokusētās jomās, tādejādi turpinot stiprināt Latvijas- Šveices sadarbības programmas pirmā perioda veiksmīgo divpusējo sadarbību.

Līdz 2029. gada decembrim Latvija saņems Šveices finansējumu 42,4 miljonus eiro, šajā laikā tiks atbalstītas četras programmas – Lietišķā pētniecība, Darba vidē balstītas mācības un izglītība, Bērnu vēža aprūpes attīstība Latvijā un Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija.

Lietišķajā pētniecībā tiks attīstīta pētniecības kapacitāte un veicināta Latvijas un Šveices sadarbība inovatīvu materiālu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un viedās enerģētikas jomās. Profesionālajā izglītībā un darba vidē balstītās mācībās tiks pilnveidots darba vidē balstītu mācību modelis (t.sk. digitālie mācību līdzekļi) un izveidots skolu audzēkņu eksaminācijas modelis (pilotēts 2-3 nozarēs), kā arī sagatavoti jauni profesionālās izglītības pedagogi. Bērnu vēža aprūpes attīstībā Latvijā tiks pilnveidota slimību diagnosticēšanas un personalizētas ārstniecības pieeja, izveidojot uzraudzības sistēmu ilgtermiņa atbalstam bērniem, kuri pārslimojuši onkoloģisku saslimšanu, ko vēlāk varēs attīstīt pieaugušo onkoloģisko un reto slimību pacientiem. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijā tiks nodrošināta nacionālas nozīmes sanācija Aizkraukles teritorijā agrākās dzelzsbetona ražotnes vietā, novēršot turpmākā piesārņojuma emisiju gruntsūdeņos un Daugavā.

Vēstnieks Dominiks Paravicini uzsvēra: “Mēs esam pārliecināti, ka Šveices-Latvijas sadarbības programma radīs ilgstošas un auglīgas partnerattiecības un sasniegs lielus panākumus.”

“Pateicoties otrajam ES un Šveices saprašanās memorandam, kas paredz Šveices finansējumu vairāk nekā 1 miljarda apmērā novirzīt atsevišķu ES dalībvalstu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai, Latvijai ir gan pieeja daļai no Šveices investīcijām, gan iespēja aprobēt unikālās Šveices zināšanas. Esmu pateicīgs Šveices partneriem par iespēju kopīgi investēt abām pusēm prioritārajās jomās, nodrošinot pieredzes un zināšanu apmaiņu,” atzina finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

“Šveices – Latvijas sadarbības programma sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas vides izaicinājumu risināšanā un iespēju strādāt kopā ar Šveices partneriem jau otrajā periodā, turpinot attīrīt vēsturiski piesārņotās teritorijas, kas apdraud ūdens kvalitāti Latvijas lielākajā upē Daugavā,” norādīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks.

“Globālais inovāciju indekss liecina, ka Šveice kopš 2015. gada saglabā inovāciju līdera pozīciju pasaulē. Tāpēc ir loģiski, ka mūsu sadarbība attīstās zinātnes un inovāciju jomā, profesionālajā izglītībā, lietišķā pētniecībā un darba vidē balstītas mācībās. Šveices pieredzes pārņemšana ir it īpaši aktuāla valdībai, kuras galvenais mērķis ir sasniegt mūsu valsts un pilsoņu labklājību caur Latvijas ekonomikas struktūras transformāciju,” norādīja izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

“Onkoloģisko pacientu ārstniecība ir viena no sabiedrības veselības prioritātēm Latvijā. Ik gadu pirmreizēju ļaundabīga audzēja diagnozi nosaka vairāk nekā 60 bērniem un pusaudžiem un vidēji ik gadu 14 bērnu un pusaudžu nāves cēlonis ir ļaundabīgais audzējs. Pateicoties Šveices-Latvijas sadarbības programmai, būs iespēja apmācīt un pilnveidot veselības aprūpes profesionāļu kompetences un īstenot uz pacientu vērstas iniciatīvas, kas aptver visa ārstniecības un aprūpes procesa nepārtrauktību, kas īpaši nepieciešams bērniem ar onkoloģiskām un retām slimībām. Programmas rezultātā tiks izveidota ilgtermiņa atbalsta un uzraudzības sistēma, ieviešot uz pierādījumiem balstītu ārstēšanas rezultātu mērīšanu, uzraudzību un pilnveidi,” uzsvēra veselības ministre Līga Meņģelsone.

Atkarībā no detalizētās dokumentācijas izstrādes un programmu iesniegumu saskaņošanas procesiem divās kārtās, pirmo programmu īstenošanu indikatīvi varētu uzsākt 2024. gada otrā pusē.