Latvija pirms termiņa atmaksās visu Starptautiskā Valūtas fonda aizņēmumu

Latvija pirms termiņa atmaksās visu Starptautiskā Valūtas fonda aizņēmumu

Latvija vienojusies ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF) par pilnīgu starptautiskās aizdevumu programmas ietvaros saņemtā aizņēmuma no SVF pirmstermiņa atmaksu šogad. Atlikusī aizņēmuma pamatsumma ir SDR 603,038 miljoni jeb 503,54 miljoni latu (valūtas kurss 10.12.2012 XDR/ LVL = 0,835).

„Sekmīgi emitējot valsts obligācijas starptautiskajos finanšu tirgos ar vēsturiski zemāko vērtspapīru procentu likmi kopš Latvija veic publiskus aizņēmumus, varam spert nākamo soli un pirms termiņa atmaksāt SVF visu aizdevumu. Tas ir nozīmīgs notikums gan Latvijas ekonomikā kopumā, gan ārvalstu investoriem, jo ar to mēs apliecinām spēju sakārtot savas publiskās finanses. Šā darījuma rezultātā mēs ietaupām vairākus miljonus latu, kas netiks izlietoti procentu maksājumos, bet tos būs iespējams ieguldīt mūsu valsts izaugsmē,” pauž finanšu ministrs Andris Vilks.

SVF aizņēmuma pirmstermiņa atmaksa tiks veikta, izmantojot 5. decembra obligāciju emisijā iegūtos resursus. Kā zināms, 5. decembrī Latvija sekmīgi emitēja septiņu gadu obligācijas 1,25 miljardu ASV dolāru (678,8 miljonu latu) apmērā ar fiksēto procentu (kupona) likmi 2,750% gadā (ienesīgums 2,889%), kas ir vēsturiski zemākā vērtspapīru procentu likme kopš Latvija veic publiskus aizņēmumus starptautiskajos finanšu tirgos.

Starptautiskās aizņēmuma programmas ietvaros Latvija no SVF veica aizņēmumu SDR 982,24 miljonu (820,2 miljonu latu) apmērā.

Saskaņā ar aizņēmuma atmaksas grafiku Latvija aizņēmuma pamatsummu sāka atmaksāt 2012. gada martā, bet 14. septembrī jau veica daļu aizņēmuma pirmstermiņa atmaksu SDR 178,5 miljonu apmērā (149 miljonu latu).

Līdz ar maksājuma veikšanu Latvija būs pilnībā atmaksājusi starptautiskās aizņēmuma programmas ietvarā veikto aizņēmumu no SVF.