LATRAPS investē miljonu eiro pārstrādes uzņēmuma “Latvijas Piens” attīstībā

Latvijas graudkopju uzņēmums LATRAPS, investējis  1 miljonu eiro Latvijas piena pārstrādes uzņēmumā „Latvijas Piens” un kļuvis par 33% kapitāla daļu īpašnieku. Veiktās investīcijas sekmēs uzņēmuma attīstību un paaugstinās tā konkurētspēju vietējā un eksporta tirgos,  informē „Latvijas Piens”.

Līdzšinējiem īpašniekiem piensaimnieku kooperatīvam „Trikāta KS” pieder 48% un piensaimnieku kooperatīvam „Dzēse” 19% uzņēmuma kapitāldaļu.

Edgars Ruža, „Latraps” ģenerāldirektors norāda:  „Pasaules prakse apliecina, ka visefektīvāk piena pārstrādes nozare strādā tad, ja tā pieder pašiem piena ražotājiem – piena kooperatīviem. Arī „Latraps”, savulaik , veidojās, pieņemot drosmīgu lēmumu – graudu audzētājiem izveidojot pašu kontrolētu un konkurētspējīgu uzņēmumu. Mēs ticam „Latvijas Piens” perspektīvai, tā ir dzīvotspējīga un var ražot produktus ar augstu pievienoto vērtību, ir iegādātas ļoti kvalitatīvas iekārtas, ir uzsākts nopietns darbs jaunu tirgu apgūšanā. Veicām ieguldījumu, lai vēlreiz apliecinātu vietējā kapitāla, kas pieder Latvijas zemniekiem, spēju izveidot pilna cikla darbību nozarē: no piena ražošanas līdz gatavam produktam patērētājiem. Uzskatām, ka krīzes apstākļos investēt ir visefektīvāk, jo tad katrs cents tiek novērtēts kā īpaši svarīgs un tiek daudzkārt pārdomāts, kā to visefektīvāk izmantot.”

“Primārie uzdevumi „Latvijas Pienam” šobrīd ir efektīva uzņēmuma un ražošanas procesu pārvaldība, jaunu produktu izstrāde un ieviešana ražošanā. Jāatzīst, ka jaunam uzņēmumam uzbūvēt pilnīgi jaunu rūpnīcu ir liels izaicinājums un ir skaidrs, ka pirmie darbības gadi nav viegli, jo piena tirgū jākonkurē ar uzņēmumiem, kuri jau apguvuši noteiktas tirgus pozīcijas. „: turpina Ruža.

Uldis Krievārs, „Trikāta KS” valdes priekšsēdētājs norāda, ka „Latraps” ir vietējā kapitāla uzņēmums ar ļoti labu reputāciju un vērtīgu, zemniekiem piederoša uzņēmuma, izveidošanas pieredzi. Šīs vietējā kapitāla investīcijas stabilizē uzņēmumu, jo dod jaunas iespējas uzņēmuma attīstībai.

Darbu uzsākusi jauna uzņēmuma vadības komanda, ko vadīs pieredzējusi vadītāja pārtikas nozarē Anita Skudra.

“Attīstībai jāizmanto jau sasniegtais – „Latvijas Piens” modernās tehnoloģijas ir piemērotas premium segmenta produktu ražošanai. To apliecina arī atzītais produktu portfelis – labākie sieri ir ieguvuši medaļas nozīmīgās starptautiskajās siera izstādēs. Izveidots eksporta zīmols sieru eksportam, kam redzam lielu potenciālu nākotnē. Priekšrocība ir arī tā, ka zemnieki kā īpašnieki piegādā augstas kvalitātes pienu savam uzņēmumam.”, uzskata Krievārs, norādot, ka izvēršot darbību laikā, kad piena nozare pārdzīvo kritisku situāciju visā Baltijā, jānodrošina gan operatīvi, gan perspektīvi efektīva uzņēmuma pārvaldība, kas nebūs viegls jaunās vadības uzdevums.

“Ārvalstu tirgu apguvi paildzina sertifikātu iegūšana, kas prasa noteiktu laiku un papildus investīcijas, tāpēc vēl arī jaunu iekārtu iegāde, kas ļaus palielināt arī ražošanas jaudas, un jaunu produktu izstrāde esošo zīmolu „Latvijas Piens” un „Trikāta” ietvaros vietējam un eksporta tirgiem kļūst par galveno uzdevumu šobrīd.” norāda Krievārs.