Latgalei draud cūku masveida izkaušana

Āfrikas cūku mēris konstatēts jau desmit mājas cūkām sešās Latvijas saimniecībās un 23 meža cūkām. Lai nepieļautu šīs infekcijas tālāku izplatību, cūkkopības saimniecībām, kas atrodas Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijā, jāievēro vairāki biodrošības pasākumi. Tām saimniecībām, kurām tas nav pa spēkam, savas cūkas būs jānokauj, raksta portāls NRA.lv

Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties. Trešdien konstatēti trīs jauni cūku inficēšanās gadījumi divās piemājas saimniecībās Krāslavas novada Kalniešu pagastā un vienai meža cūkai Dagdas novada Ķepovas pagastā. Gan Krāslavas, gan Dagdas novads jau bija iekļauts ārkārtas situācijas teritorijā, tāpēc iepriekš noteiktās robežas nebija jāpaplašina. Ārkārtas situācijas teritorijā šobrīd ietilpst pieci novadi un trīs novadu atsevišķi pagasti. Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) rīcībā esošo informāciju Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijā cūkas tur 630 saimniecības. Tajās kopumā ir 2361 cūka. «Ja piemājas cūku turētāji varēs nodrošināt noteikto biodrošības pasākumu ievērošanu savā cūku novietnē un PVD inspektori par to pārliecināsies, apmeklējot novietni, cūkas varēs turēt. Ja pasākumi netiks nodrošināti, tad pēc 31. jūlija tās būs jānokauj. Ir grūti prognozēt cūku turētāju lēmumu – ieviest biodrošības pasākumus vai atteikties no cūku turēšanas, tāpēc nokaujamo cūku skaitu nevaram nosaukt,» Neatkarīgajai atzina PVD preses sekretāre Anna Joffe.

Biodrošības pasākumi paredzcūku turēšanu tikai slēgtās, regulāri tīrītās un dezinficētās novietnēs, pie ieejas novietnē jānovieto dezopaklāji, bet pie iebrauktuves novietnes teritorijā – dezobarjeras, jāierīko vieta, kur uzglabāt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus (nobeigušos dzīvniekus, subproduktus) utt.

Šīs prasības attiecas uz visu karantīnas teritoriju, tajā skaitā arī uz Aglonas, Rēzeknes, Riebiņu, Preiļu, Ludzas, Zilupes, Daugavpils novada daļu pagastu un visu Ciblas, Dagdas un Krāslavas novadu.

Ja saimnieki izvēlēsies nokaut cūkas, nevis īstenot drošības pasākumus, viņi cūkgaļu drīkstēs izmantot pašpatēriņam (ja, protams, analīzes liecinās, ka cūka nav bijusi inficējusies ar šo vīrusu) un saņemt kompensāciju. Taču tad dzīvnieku īpašnieks gadu nedrīkstēs nodarboties ar cūkkopību.

Citu Latvijas novadu cūkkopēji bažījas, ka Āfrikas cūku mēris varētu nonākt arī citās valsts teritorijās un tad cūkas būs jāizkauj visā Latvijā.

«PVD ir aicinājis un aicina visus – mājas cūku turētājus, iedzīvotājus, medniekus, svētceļotājus, kuri dosies uz Aglonu, ogotājus un sēņotājus, ceļotājus un daba taku apmeklētājus, arī tos ceļotājus, kas atgriežas Latvijā no trešajām valstīm, – ievērot noteiktās prasības un būt atbildīgiem,» teica A. Joffe.

Valsts policija epidēmijas skartajā teritorijā pārbaudījusi vairāk nekā 15 000 automašīnu, dienā pārskatot aptuveni 1000 automašīnu. Pārbaudēs policijas darbinieki ir konstatējuši trīs mēģinājumus no karantīnas zonas izvest gaļu. Tāpat zināms gadījums, kad internetā mēģināts pārdot sivēnus no epidēmijas skartā reģiona. Neatkarīgās lasītāja no Latgales interesējās, vai no karantīnas skartās teritorijas drīkst izvest putnu vai citu dzīvnieku, piemēram, jēra gaļu.

«Pamatojoties uz noteikto aizliegumu cūkgaļas un cūku izcelsmes produktu izvešanai no slimības karantīnas zonas, PVD iesaka ārpus šīs teritorijas nevest arī citas izcelsmes gaļu, ja vien nav iespējams pierādīt gaļas izcelsmi (tā ir oriģinālajā iepakojumā, ir saglabāts un pievienots pirkuma čeks). Ja karantīnas teritorijā kādās mājās tiek nokauts jērs pašpatēriņam un jēra gaļas gabalu kāds radinieks vēlas aizvest sev līdzi uz savām mājām, to var darīt. Taču arī šajā gadījumā būs jāpierāda gaļas izcelsme. Pirmām kārtām jēram jābūt reģistrētam lauksaimniecības datu centra reģistrā, kurā pēc nokaušanas ir jāizdara atzīme, ka jērs nokauts pašpatēriņam. Saimniekam šī informācija no reģistra būtu jāizprintē un jāiedod līdzi cilvēkam, kas vedīs šo jēra gaļas gabalu,» skaidroja A. Joffe.

Taču pat gadījumā, ja visi Latvijas iedzīvotāji rīkosies atbildīgi, kādu atbildību var prasīt no meža cūkām, kuras karti nepazīst? PVD ģenerāldirektors Māris Balodis pieļauj, ka, iespējams, nāksies kontrolēti iznīcināt meža cūkas, lai nepieļautu šīs bīstamās infekcijas tālāku izplatību.

Ilze Šteinfelde