Kučinskis: Latvija savu spēju robežās ir gatava sniegt Grieķijai humāno palīdzību

Latvija savu iespēju robežās ir gatava sniegt Grieķijai humāno palīdzību, atzinis valdības vadītājs Māris Kučinskis.

Pirmdien Kučinskis piedalījās Eiropas Savienības (ES) – Turcijas samitā Briselē, lai kopā ar ES valstu vai valdību vadītājiem un Turcijas premjerministru Ahmetu Davutolu diskutētu par Kopīgā rīcības plāna īstenošanu, lai turpmāk apturētu lielo migrācijas plūsmu no Turcijas.

MK informē, ka ES valstu vai valdību vadītāji ir vienisprātis, ka ir jāpanāk, lai ES būtiski un ilgstspējīgi samazinātos nelegālās ieceļošanas gadījumu skaits no Turcijas.

Tikšanās reizē Turcijas premjerministrs apstiprināja savas saistības Grieķijas–Turcijas divpusējā atpakaļuzņemšanas līguma ietvaros – uzņemot atpakaļ visus migrantus, kam nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība, kā arī tos migrantus, kas aizturēti Turcijas teritoriālajos ūdeņos.

Valstu vai valdību vadītāji bija vienisprātis, ka ir svarīgi turpināt novērot jaunu migrācijas ceļu izveidošanās iespējas un turpināt cīņu pret cilvēku kontrabandistiem. Tāpat prioritāri jāstrādā pie Šengenas zonas darbības saglabāšanas.

“Vēlos izteikt īpašu pateicību Eiropadomes priekšsēdētājam Tuska kungam par ieguldīto lielo darbu kopēja vienota viedokļa veidošanā. Tāpat Latvija novērtē Grieķijas valdības ievērojamos centienus tikt galā ar ārkārtas situāciju. Latvija no savas puses ir gatava darīt visu, lai paātrinātu savu saistību izpildi pārvietošanās jomās,” pauda Kučinskis.
Ministru prezidents arī atzīmēja, ka attiecībā uz humānās palīdzības sniegšanu Latvija ir gatava izvērtēt Grieķijas vajadzības un savu spēju robežās sniegt atbalstu.

Foto: Saeima / https://www.flickr.com/photos/saeima/ / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/