Konkurences padome pēta šķeldas tirgu

Kaut arī Latvijā šķeldas netrūkst, šī resursa cena aizvien paaugstinās. Tāpēc Konkurences padome pašlaik pēta, vai šajā tirgū nav saskatāmas karteļa jeb vairāku nozares pārstāvju aizliegta vienošanās par cenām.