Komersanti joprojām var pieteikties eksporta kredītu garantijām

Ekonomikas ministrija pagarina termiņu par vienu nedēļu, kuras laikā joprojām aicinām uzņēmējus iesniegt apliecinājumus, ka viņiem atteikti eksporta apdrošināšanas pakalpojumi uz Eiropas Savienības dalībvalstīm vai  Austrāliju, Kanādu, Īslandi, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici, Amerikas Savienotajām valstīm.

Lai ļautu Latvijas Garantiju aģentūrai sniegt eksporta kredītu garantijas arī darījumiem uz Eiropas Savienības un atsevišķām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm – Austrāliju, Kanādu, Īslandi, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici, Amerikas Savienotajām valstīm, Latvijai jāapliecina minētā apdrošināšanas seguma neesamība vai trūkums Latvijā – t.i. Eiropas Komisijai nepieciešams iesniegt rakstiskus apliecinājumus, ka esošajos tirgus apstākļos kredītrisku apdrošināšanas kompānijas Latvijas eksportētājiem ir atteikušas sniegt eksporta darījumu apdrošināšanas pakalpojumus uz ES un atsevišķām OECD valstīm.

„Mums dialogā ar Eiropas Komisiju nepieciešami dzelžaini pierādījumi! Ja Eiropas Komisijai nevarēsim iesniegt pietiekošu skaitu rakstisku apliecinājumu, ka Latvijā nav iespējams apdrošināt eksporta darījumus uz ES un atsevišķām OECD valstīm, diskusijas par šo jautājumu beidzam. Aicinām uzņēmējus būt aktīvākiem savu interešu aizstāvēšanā un līdz 15.februārim informēt ministriju par šādiem gadījumiem,” uzsver ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Šobrīd Ekonomikas ministrija saņēmusi pilnu dokumentu paketi tikai no viena komersanta, kuram atteikts šāds pakalpojums. Ekonomikas ministrija norāda, ka komersantu iesniegtā informācija netiks publiskota un tā tiks izmantota tikai komunikācijā ar Eiropas Komisiju.