Ķīna ieinteresēta importēt vēl vairāk Latvijas lauksaimniecības preču

Latvijas piena produkti jau sekmīgi ienākuši Ķīnas tirgū, un Ķīna grib importēt vēl vairāk Latvijas augstākās kvalitātes lauksaimniecības preču, lai ķīniešu patērētājiem piedāvātu izvēles daudzveidību, teikts Ķīnas premjerministra Li Kecjana publicētajā paziņojumā laikrakstā “Neatkarīgā Rīta avīze”.

Kecjana paziņojumā teikts, ka diplomātisko attiecību pastāvēšanas 25 gados abpusējās tirdzniecības apjoms pieaudzis gandrīz simtkārtīgi, Ķīna ir kļuvusi par Latvijas lielāko tirdzniecības partneri ārpus Eiropas Savienības. Pagājušo piecu gadu laikā Latvijas eksports uz Ķīnu pieaudzis trīskārtīgi.

“Kaut starp mūsu valstīm pastāv nozīmīgas atšķirības, tomēr abas vienmēr augstā godā turējušas draudzīgumu, labestību, allaž cienījušas otras puses izvēlēto savas valsts apstākļiem piemēroto attīstības ceļu, izpratušas un godājušas viena otras svarīgākās intereses un nozīmīgākās rūpes. Ķīnas puse piešķir lielu nozīmi attiecību attīstībai ar Latviju un, par pamatu liekot savstarpēju cieņu un līdztiesīgu attieksmi, vēlas spert nākamo soli visu līmeņu kontaktu stiprināšanā, spēcināt savstarpējo politisko uzticību, veicināt Ķīnas un Latvijas draudzīgā sadarbībā balstīto attiecību nepārtrauktu attīstību,” uzsver Ķīnas premjerministrs.

Abpusēji tiek panākti arvien jauni pragmatiskas sadarbības sasniegumi tādās jomās kā ostu būvdarbi, transports un loģistika, lauksaimniecības preču tirdzniecība, ieguldījumi rūpniecībā u.c. Ķīnas puse vēlas virzīt “Jostas un ceļa” iniciatīvas savietošanu ar Latvijas attīstības stratēģiju un izstrādāt visaugstākā līmeņa pragmatiskas sadarbības projektu. Kopīgiem spēkiem virzāma tirdzniecības liberalizācija un atvieglināšana, veicināma divpusējās tirdzniecības ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība. Latvijas piena produkti jau sekmīgi ienākuši Ķīnas tirgū, un Ķīna grib importēt vēl vairāk Latvijas augstākās kvalitātes lauksaimniecības preču, lai ķīniešu patērētājiem piedāvātu izvēles daudzveidību. Ķīnas puse mudina nozīmīgus uzņēmumus investēt Latvijā, aktīvi iesaistīties Latvijas dzelzceļa, ostu, lidostu un citu jaudīgu projektu celtniecībā, dodot jaunu impulsu abu valstu ekonomiskajai un tirdznieciskajai sadarbībai.

“Ķīnu un Latviju vieno kontaktu un zināšanu apmaiņa. Pēdējos gados sakari mūsu tautu starpā kļūst arvien tuvāki, savstarpēja iepazīšana un draudzība nepārtraukti padziļinās. Tādiem pasākumiem kā “Lai priecīgi Pavasara svētki”, Ķīnas mākslas izstāde “Zīda ceļš”, “Baltijas valstu mākslas svētki”, “Latvijas dienas” u.c. ir izdevies piesaistīt spēcīgu abu valstu iedzīvotāju interesi. Konfūcija Institūts un Konfūcija klases ir iesakņojušās un turpina plaukt Latvijā, savukārt divās Ķīnas augstskolās aizsākta latviešu valodas apmācība. Šobrīd vairāk nekā 160 studentu no Latvijas mācās Ķīnas augstskolās, arī ķīniešu studenti dodas mācīties uz Latviju,” teikts paziņojumā.

Viņš atgādināja, ka Ķīnas puse alkst pastiprināt kontaktus ar Latviju kultūrā, izglītībā, zinātnē un tehnoloģijās, tūrismā, kā arī citās cilvēku kontaktu jomās un veidot saskarsmes pamatu, lai ļautu cilvēkiem iepazīt vieniem otru, lai Ķīnas un Latvijas draudzība tiktu nodota no paaudzes paaudzē.

“Vēl viena būtiska programmas daļa, kura man jāveic Latvijas apmeklējuma laikā, ir dalība Piektajā Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu vadītāju sanāksmē. Pirmo reizi 16+1 līderu sanāksme tiek rīkota Baltijas valstu reģionā, tādēļ šim notikumam ir īpaša nozīme. Ķīnas puse augstākajā mērā novērtē lielo Latvijas puses darbu, kas ieguldīts sanāksmes rīkošanā un 16+1 sadarbības platformas veicināšanā,” norāda Kecjans.

Viņš atgādina, ka “16+1” formāts ir Ķīnas izvirzīta novatoriska iniciatīva draudzīgas sadarbības veicināšanai ar Centrālās un Austrumeiropas valstīm. Kopš iniciatīvas pasludināšanas pagājuši vairāk nekā četri gadi, «16+1» sadarbība pieņemas dienu no dienas, pamazam nonāk reālu ieguvumu fāzē un nes daudzveidīgus augļus.

“Mēs ar 16 valstu vadītājiem kopīgi veidosim jaunu attīstības koncepciju, skaidrus sadarbības principus un veidus, spēcīgi virzīsim sadarbību savstarpējās savienojamības un kapacitātes jomas, rosināsim Ķīnas Eiropas zemes-jūras ekspreša un Ķīnas Eiropas starptautiskās kravu pārvadājumu līnijas celtniecību, ieviesīsim jauninājumus finanšu sadarbības veidos, stiprināsim cilvēku kontaktus un kultūras apmaiņu, veicināsim jaunu “16+1″ sadarbības pakāpi, veicinot visu iesaistīto valstu, tostarp arī Latvijas, ļaužu pārticību,” norāda Kecjans.

Šodien valsts augstākās amatpersonas tiksies ar Ķīnas premjerministru Li Kecjanu. Ķīnas premjerministram šī būs pirmā oficiālā vizīte Latvijā. Tās laikā viņš tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām un piedalīsies Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas (16+1) sadarbības formāta pasākumos.

Foto: Food Union