Jūrmalā būs jauni sabiedriskās kārtības un īpašumu uzturēšanas noteikumi

Ceturtdien, 10.jūlijā, Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja Jūrmalas pilsētas teritorijas namīpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumus. Ņemot vērā kūrortpilsētas specifiku, jaunā redakcija ietver atbildību par biežāk novērotajiem pārkāpumiem, kuri traucē sabiedrisko kārtību un nav atrunāti citos ārējos normatīvajos aktos. Tostarp paredzēta atbildība par agresīvu pārvietošanos ar mopēdu, divriteni vai skrituļslidām pa gājējiem paredzētiem ceļiem; transportlīdzekļu iebraukšanu zaļajā zonā; trokšņošanu, kas traucē apkārtējo personu mieru vai organizāciju darbību; ubagošanu publiskā vietā; atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu u.c.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, namīpašumu un citu nekustamo īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu, kā arī sabiedriskās kārtības ievērošanu.
Jaunajos noteikumos ir izvirzītas prasības namīpašniekiem, liekot tiem rūpēties par savu īpašumu uzturēšanu un sakopšanu, piemēram, noteikts, ka zālājs ap namīpašumu nedrīkst būt garāks par 10 cm, ka ziemā ir jārūpējas par līdzās esošo ietvju un savu namu jumtu tīrīšanu, un ka namīpašumi, kuri netiek apdzīvoti, īpašniekam ir jāslēdz, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajos u.tml.

Īpaša vērība pievērsta trokšņošanas novēršanai pilsētā, kas ir aktuāli vasaras sezonā. Ja vien trokšņošana nav saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību, Pašvaldības policija varēs sodīt, piemēram, trokšņojošos kaimiņus un kafejnīcu īpašniekus, kas arī dienas laikā atskaņo skaļu mūziku. „Jūrmala ir kūrortpilsēta un mums visiem – gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem – gribas atrasties sakārtotā, drošā vidē, baudīt klusumu un jūras šalkas,” norāda par noteikumu izstrādi atbildīgā amatpersona, Pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Kivkucāns.

Tāpat noteikumi paredz atbildību par atrašanos ar dzīvnieku neatļautās vietās – ezeru, upju un jūras līča pludmales teritorijās, un sodu par atrašanos uz ledus paaugstinātas ledus bīstamības periodā.

Pašvaldības policija norāda, ka situācija no Jūrmalas drošības un sabiedriskās kārtības viedokļa ar katru gadu ievērojami uzlabojas. Pērn Jūrmalā sastādīti 706 administratīvo pārkāpumu protokoli, kas iepretim 2006.- “rekordgadam”, kad tādu protokolu bija 2053, ir par teju trešdaļu mazāk. Tomēr vairāk izrakstītas soda kvītis par nelieliem pārkāpumiem – 2013.gadā tādi piemēroti 4255 gadījumu.

Jaunie noteikumi par pārkāpumu izdarīšanu paredz brīdinājumu vai naudas sodu (fiziskām personām līdz 350 eiro, savukārt juridiskām personām līdz 1400 eiro).

Saskaņā ar likumu Par pašvaldībām, saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas vēstnesī. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs 2007.gada 12.jūlija Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20 “Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”. Noteikumi būs saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā