Jūnijā būvmateriālu cenas samazinājušās par 0,3%

2014. gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, būvmateriālu cenas samazinājās par 0,3%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 0,1%, strādnieku darba samaksa pieauga par 0,3%, bet būvniecības izmaksas pazeminājās par 0,1%, liecina Centrālās Statistikas dati.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju, vidējais būvniecības izmaksu līmenis pieauga par 0,7%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 2,1%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,1% un būvmateriālu cenas – par 0,1%.

2014. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada 2. ceturksni, būvniecības izmaksas palielinājās vidēji par 0,4%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 3,6%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 1,1%, bet būvmateriālu cenas kritās par 0,9%.

2014. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Bez tam, būvizmaksu indeksa aprēķinos tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2013. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 64% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1,4 milj. eiro (1 milj. latu) gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 7 milj. eiro (5 milj. latu) gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.