Jelgava seko Ikšķilei, ministrs rīkojas pēc shēmas

Ikšķiles novada dome tomēr noskaidro iedzīvotāju viedokli par Ikšķiles pievienošanu citam – Ogres – novadam, kas paredzēta Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM) īstenotās teritoriālās reformas rezultātā. Nozares ministrs Juris Pūce iesaistījis tiesībsargājošās institūcijas, lai tās izvērtē, vai Ikšķiles novada dome rīkojusies likumīgi. Tikmēr līdzīga nepakļaušanās akcija sākusies arī Jelgavas novadā, un ministrs ir apturējis arī Jelgavas novada pašvaldības nolikumu par iedzīvotāju aptaujas organizēšanu. Tas esot nelikumīgs, raksta NRA.lv.

VARAM informē, ka Jelgavas novada domes pieņemtais nolikums Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību pilnvaras, un aicina pašvaldību izvēlēties kādu no likumā atļautajām iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanas metodēm. Rīkojums par pašvaldības nolikuma atcelšanu nosūtīts Jelgavas novada pašvaldībai un stājas spēkā šodien. Tādu argumentāciju saņēmis arī Ikšķiles novads. J. Pūce Ikšķiles novada pašvaldībai ir pārmetis neprasmi piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus un izteicies, ka pēc teritoriālās reformas jaunajā novadā attīstīšoties Eiropas Savienības fondu piesaiste.

Ministrija iebilst, ka aptaujas Ikšķiles un Jelgavas novadā notiek, noskaidrojot respondentu personas datus, balsošana notiek aizklāti, tātad atgādina referendumu. Ja aptauja notiktu bez tik skrupulozas personas datu pārbaudes un jautājums būtu formulēts citādāk, tad, kā noprotams, ministrijai un ministram pretenziju nebūtu. Pašlaik spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz pašvaldībām tiesības rīkot vietējos referendumus un administratīvi teritoriālā reforma ir jāizlemj Saeimai, nevis Latvijas iedzīvotājiem. J. Pūce gan sola tikties ar novadu iedzīvotājiem un skaidrot reformas jēgu.

Savukārt pie tiesībsargājošām iestādēm J. Pūce vērsies, lai noskaidrotu, vai šādām aptaujām netiek lietots pašvaldības budžets.

VARAM piedāvā samazināt novadu skaitu no 119 līdz 35. Līdzšinējās administratīvajās robežās saglabāsies Rīgas pilsēta un Jūrmalas pilsēta, kā arī Līvānu, Alūksnes un Gulbenes novads. Pārējās pašvaldības tiks apvienotas dažādās kombinācijās.

Antra Gabre

Foto: Valsts kanceleja