Jāsamazina izdevumi, ja grib indeksēt pensijas

Saeima saņēmusi Fiskālās disciplīnas padomes ziņojumu, kurā aicināts vienlaikus ar grozījumiem pensiju likumā, kas paredz pensiju indeksāciju, pieņemt izdevumus samazinošus lēmumus.

Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors Nils Sakss sacīja, ka 2014. un turpmākajiem diviem gadiem ir noteikti izdevumu griesti fiskālās disciplīnas ietvaros, – ja valdība pieņem lēmumu, kam nepieciešami papildu izdevumi, ir jāpieņem lēmums, kurā jomā izdevumus samazināt. «Valdība izlēma neiesniegt kompensējošu priekšlikumu, un pašlaik mūsu ieskatā Saeimai ir divas alternatīvas,» saka N. Sakss. Viena no tām – sagatavojot grozījumus pensiju likumā, pieņemt likumprojektu vai vairākus, kas paredz izdevumu samazināšanu vai ieņēmumu palielināšanu, kas kompensētu pensiju likuma grozījumu izraisīto izdevumu pieaugumu. Otrs variants ir pensiju likuma grozījumus skatīt vienlaikus ar likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam, raksta NRA.lv.

«Finanšu ministrija šo jautājumu redz šādi: jā, valdība apzināti šo pārkāpumu ir izdarījusi un tā ir noteikta politiska cena,» skaidro ierēdnis, «kaitējums valsts tēlam jau ir nodarīts, Eiropas Komisija ir informēta par šo. Jautājums, kā valdība reaģēs. Mēs aicinātu Saeimu uzdot valdībai izstrādāt kompensējošus mehānismus, taču nesaistītus ar pensiju likumu, lai nebremzētu grozījumu pensiju likumā izskatīšanu.»

2014. gada budžetā ir ieplānota nauda pensiju indeksācijai saskaņā ar pensiju likuma pašreizējo redakciju, proti, indeksēt tikai atbilstoši inflācijai, taču Labklājības ministrija izstrādājusi, valdība akceptējusi citu indeksācijas kārtību šim un nākamajiem gadiem. Jaunajai indeksācijas kārtībai ir nepieciešami papildu līdzekļi, kuri nebija iestrādāti budžetā. Tiesa, N. Sakss atzina: labā ziņa ir tā, ka 2014. gadā šim pārkāpumam nav lielas ietekmes uz fiskālo situāciju. Neraugoties uz Fiskālās disciplīnas padomes ziņojumu, Saeimas Sociālo un darba lietu komisija turpina izskatīt priekšlikumus pensiju likuma grozījumiem otrajam lasījumam.

Komisija atbalstīja Saeimas deputāta Andreja Klementjeva (SC) priekšlikumu pilnā apmērā indeksēt pensijas arī černobiliešiem un 1. grupas invalīdiem. Deputāts norādīja, ka ir sociālās grupas, kuras pelnījušas lielāku uzmanību, tāpēc viņš rosina pensijas pilnā apmērā indeksēt ne tikai politiski represētajiem, bet arī Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un 1. grupas invalīdiem. Labklājības ministrijas eksperti gan norādīja, ka tad Saeimai būtu jāpaskaidro, kāpēc tieši šīm iedzīvotāju grupām būtu labvēlīgāki nosacījumi. Pašlaik likumprojekts paredz pensijas pilnā apmērā indeksēt tikai politiski represētām personām. Pensijām tiks indeksēta konkrēta summa – 285 eiro. Par indeksējamās pensijas apmēru priekšlikumi Saeimā nav iesniegti. Izņēmums ir Latvijas Pensionāru federācijas ierosme – pensionāri atkārtoti aicina pensijas palielināt par konstantu summu.

Inga Paparde