Janvārī un februārī siltumenerģijas tarifi pieaugs trīs komersantiem sešās apdzīvotās vietās; februārī gaidāmas izmaiņas arī citviet

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 5.janvārī padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas tarifus trīs komersantiem – SIA “VILKME”, AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Salaspils Siltums”. Šiem komersantiem siltumenerģijas tarifi attiecīgi no 16., 23.janvāra un 1.februāra pieaugs. Mājsaimniecības līdz apkures sezonas beigām turpinās saņemt valsts noteikto atbalstu.

SIA “VILKME” siltumenerģijas tarifs

No š.g. 16.janvāra siltumenerģijas tarifi mainīsies četros ciemos – Ropažu, Mucenieku, Zaķumuižas un Silakroga –, tarifam katrā no tiem pieaugot atšķirīgi – robežās no 54 līdz 77%. Šobrīd tajos spēkā ir 2022.gada 1.septembrī apstiprinātie tarifi. Tarifu izmaiņas saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) cenas pieaugumu, konkursa rezultātā noslēdzot jaunu dabasgāzes iegādes līgumu. Visu nepieciešamo siltumenerģiju SIA “VILKME” saražo pati. Izmantotais kurināmais Ropažu, Mucenieku un Zaķumuižas siltumapgādes sistēmās ir tikai dabasgāze, savukārt Silakrogā – dabasgāze un kokskaidu granulas. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifu apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 EUR/MWh slieksni.

• Ropažu ciemā jaunais tarifs būs 216,85 EUR/MWh jeb par 77,0% augstāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 115,69 EUR/MWh.
• Mucenieku ciemā jaunais tarifs būs 213,24 EUR/MWh jeb par 74,5% augstāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 115,32 EUR/MWh.
• Zaķumuižas ciemā jaunais tarifs būs 208,46 EUR/MWh jeb par 70,2% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 114,85 EUR/MWh.
• Silakroga ciemā jaunais tarifs būs 175,32 EUR/MWh jeb par 54,0% augstāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto tarifu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 111,53 EUR/MWh.

AS “Olaines siltums un ūdens” siltumenerģijas tarifi

No š.g. 23.janvāra Olainē siltumenerģijas tarifs būs 193,41 EUR/MWh jeb par 70,8% lielāks, salīdzinot ar šobrīd kopš 2022.gada 1.maija piemēroto tarifu. Attiecīgi šajā apkures sezonā tarifs tiks mainīts pirmo reizi. Tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktā kurināmā (dabasgāze) un iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugumu. Komersanta iepirktā siltumenerģija veido 70% no kopējās siltumtīklos nodotās siltumenerģijas. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifu apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 113,34 EUR/MWh.

SIA “Salaspils Siltums” siltumenerģijas tarifs

No š.g. 1.februāra Salaspilī siltumenerģijas tarifs būs 89,25 EUR/MWh jeb par 4,8% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš š.g. janvāra. Siltumenerģijas tarifu pieaugums saistīts ar kurināmā (šķeldas) cenas pieaugumu, konkursa kārtībā noslēdzot jaunu līgumu par šķeldas iegādi. No kopējā lietotājiem nodotā siltumenerģijas daudzuma SIA “Salaspils Siltums” 59,9% saražo, izmantojot šķeldu. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 78,63 EUR/MWh.

Vienlaikus SIA “Salaspils Siltums” tarifs šobrīd ir starp zemākajiem siltumenerģijas tarifiem valstī. Līdz ar jauno tarifu spēkā stāšanos š.g. 1.februārī šī būs jau ceturtā reize, kad komersants šajā apkures sezonas laikā (kopš 2022.gada oktobra) mainījis siltumapgādes tarifu – gan palielinot, gan samazinot to.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu visi trīs komersanti iesniedza laikā no 2022.gada 15.decembra līdz 22.decembrim. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Visiem minētajiem komersantiem ir SPRK piešķirta atļauja, ko komersanti izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150,00 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68,00 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150,00 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.