Izpildīti 85% no plānotajiem darbiem ceļu stāvokļa uzlabošanai

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) visā Latvijas teritorijā ir atjaunojis valsts autoceļu virsmas 142 km garumā. Tādējādi nodrošinot drošākus un komfortablākus braukšanas apstākļus autovadītājiem.

Lai novērstu tālāku asfalta seguma bojāšanos un nodrošinātu seguma ūdensnecaurlaidību, uz sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī esošiem asfalta segumiem 100 km garumā ir veikta vienkārtas virsmas apstrāde, informē LAU.

Kopumā 42 km garumā grants ceļi ir izveidoti par bituminizētu melno segumu jeb uzlikta dubultā virsma. Līdz ar to
šāds ceļa segums vairs neput, autovadītājiem ir komfortablāki braukšanas apstākļi un uzturēšanas izmaksas ir
lētākas. Šo tehnoloģiju izmanto uz autoceļiem ar mazu satiksmes intensitāti. Šāda seguma noturība ir vidēji pieci līdz desmit gadi, pēc tam virsmas apstrāde ir jāatkārto.

LAU ir atjaunojis grants segumu 173 km garumā un vairāk nekā 97 800 m3 apmērā novērsis iesēdumus un bedres uz grants ceļiem.

Visā Latvijas teritorijā tiks uzlabots vietējo ceļu stāvoklis gandrīz 226 km garumā par 8 miljoniem eiro.

Tāpat uz grants ceļiem ir veikti dažādi citi ikdienas uzturēšanas darbi – tīrītas caurtekas un grāvji, noņemti nomaļu uzaugumi, cirsti krūmi.

Plānots, ka citi plānotie ikdienas uzturēšanas darbi uz grants ceļiem tiks pabeigti oktobrī.